images

About

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie to recenzowane ogólnopolskie pismo naukowe poświęcone najnowszym nurtom teoretycznym w naukach ekonomicznych, które związane są z przedsiębiorstwem – jego zarządzaniem, funkcjonowaniem, organizacją oraz środowiskiem, w którym ono działa. Prezentuje przydatność nowych idei i możliwości ich praktycznego wykorzystania w środowisku biznesowym.

Pismo promuje współczesną teorię i praktykę zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie jest czasopismem punktowanym. Według wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikację artykułu naukowego autor otrzymuje 9 punktów.

Nasze czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon, oraz znajduje się w wykazie Index Copernicus Journals Master List.

Informacje dotyczące aktualnego numeru Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie znajdą Państwo na stronie www: http://przedsiebiorstwo.waw.pl

Editorial Board

Nad rozwojem czasopisma czuwa Redakcja wraz z Radą Programową

Rada Programowa:

 • Laszlo Csaba Central European University, Węgry
 • Marian Gorynia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
 • Joze Gricar University of Maribor, Słowenia
 • Waldemar Karwowski University of Central Florida, USA
 • Kazimierz Kuciński Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 • Elżbieta Mączyńska Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polska
 • D. Mario Nuti Sapienza University of Rome, Włochy
 • Israel Spiegler Tel-Aviv University, Izrael
 • Keijo Virtanen University of Turku, Finlandia

Redaktor statystyczny:

 • Janusz Witkowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Redakcja:

 • Roman Sobiecki, redaktor naczelny
 • Alicja Kołodko, zastępca redaktora naczelnego
 • Katarzyna Majchrzak
 • Jerzy W. Pietrewicz
 • Waldemar Rogowski
 • Agnieszka Kiersnowska, sekretarz redakcji
 • Monika Czechowska, korekta
 • Mirosław R. Makowski, opracowanie graficzne

Contact

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, pok. 126
02-513 Warszawa
tel. +48 22 564 92 26

e-mail: redakcjaprzedsiebiorstwo@sgh.waw.pl

www: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie

ISSN: 1896-656X

Collections in this community

Recent Submissions

 • Optymalizacja kosztów transakcyjnych jako sposób na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 

  Bentkowska, Katarzyna (2020-12)
  Tradycyjne koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstwa koncentrują się na podstawowych rynkowych czynnikach konkurencyjności, warto jednak szukać przewag konkurencyjnych w różnych obszarach, w tym w obszarze instytucjonalnym. ...
 • Kompetencje przedsiębiorstwa a innowacje 

  Wysocki, Jacek (2010)
  Zmiany zachodzące w sposobie pojmowania i zarządzania przedsiębiorstwem będące następstwem nowych uwarunkowań konkurencyjnych sprawiły, że powstające na przestrzeni ostatnich lat teorie z dziedziny nauk o zarządzaniu nie ...
 • The innovative dimension of environmental certificates in companies activity 

  Wysocki, Jacek (2017)
  Innovations such as launching a new product on the market, implementing a new technology, process or organizational improvement in an enterprise play a particular role in development of enterprises. In other words, these ...
 • Eco-innovations in the development of companies 

  Wysocki, Jacek (2016)
  Contemporary development conditions force companies to undertake activities in the scope of environmental protection, that should be convergent with the basic economic goals of the conducted business activities. Among numerous ...
 • Strategic approach to pro-ecological activities of companies 

  Wysocki, Jacek (2016)
  Contemporary conditions of functioning of business entities cause the situation, in which new paradigms within which ecological aspects are playing an increasingly important role are being created. In this situation issues ...
 • Innowacje jako warunek rozwoju współczesnych przedsiębiorstw 

  Wysocki, Jacek (2009)
  W dobie globalizacji innowacje stanowią podstawowy czynnik skutecznego konkurowania i rozwoju podmiotu gospodarczego. Poszukiwanie i wdrażanie zmian, które są synonimem innowacji, nie tylko kształtuje ekspansję przedsiębiorstwa, ...
 • Methods of strategic analysis supporting the elaboration of company's innovation strategy 

  Wysocki, Jacek (2015)
  Both theory and practical experience in the scope of company management prove that formulation and selection of innovation strategy should be preceded and accompanied by analyses of numerous internal and external factors ...
 • Prognozy dynamiki inwestycji przedsiębiorstw a ekonomia behawioralna 

  Bentkowska, Katarzyna (2019-09)
  Celem artykułu jest określenie, jakie uwarunkowania decyzji podmiotów mogą, zgodnie z nurtem ekonomii behawioralnej, wpływać na dokładność ankietowych prognoz przedsiębiorców. Kluczowe wydają się: myślenie szybkie i wolne, ...
 • Upadłości w Polsce i na świecie 

  Dec, Paweł (2009)
  Artykuł przedstawia statystyki upadłości przedsiębiorstw w Polsce oraz na świecie. Zostały ujęte różne źródła danych z zakresu bankructw podmiotów gospodarczych dostępnych w skali globalnej. Ważną częścią artykułu była ...
 • Measures of Success in Small and Medium-Sized Business in Poland 

  Masiukiewicz, Piotr; Dec, Paweł (2014)
  The purpose of the article is to determine the development opportunities of small and medium-sized enterprises in Poland. The authors paid special attention to finding and defining barriers to their development not only ...
 • Competitiveness of Polish enterprises in relation to the potential of cloud computing 

  Nowicka, Katarzyna (2017)
  Enterprises seek for possibilities to limit the costs and for areas that stimulate the level of innovation. Both of these aspects can be effectively supported by application of cloud computing, without a simultaneous need ...
 • Kilka uwag w sprawie teorii nierówności 

  Kowalczyk, Stanisław (2016)
  Skala nierówności gospodarczych i społecznych we współczesnym świecie zwiększa się systematycznie. Dotyczy to zarówno nierówności jakie występują pomiędzy krajami i regionami świata, lecz w jeszcze większym stopniu w ...
 • Walut światy równoległe 

  Sobiecki, Grzegorz (2014)
  W społeczeństwie wciąż istnieją niezaspokojone potrzeby związane z systemem pieniężnym, których nie rozwiązuje system oficjalny: potrzeby rozwoju lokalnych społeczności i sąsiedzkiej wymiany, anonimowości, niezależność od ...