Now showing items 1-1 of 1

    • Rolnictwo i turystyka w rozwoju społeczno-ekonomicznym Mauritiusu 

      Masłoń, Anna; Jasiński, Michał (2017)
      Celem tego opracowania jest przedstawienie, analiza i ocena miejsca rolnictwa i turystyki w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznego Mauritiusu. Jest to państwo, któremu pomimo, silnie ograniczających uwarunkowań ...