Now showing items 1-1 of 1

    • Health, disability, and labor force participation trends in Poland 

      Strzelecki, Pawel (2019)
      W artykule przedstawiono wyniki dekompozycji zmian w profilach wieku dla odsetka osób niepełnosprawnych i współczynników aktywności zawodowej (LFPR) z wykorzystaniem rozkładu wieku–kohorty (APC). Celem analizy jest oddzielenie ...