Recent Submissions

 • Health, disability, and labor force participation trends in Poland 

  Strzelecki, Pawel (2019)
  W artykule przedstawiono wyniki dekompozycji zmian w profilach wieku dla odsetka osób niepełnosprawnych i współczynników aktywności zawodowej (LFPR) z wykorzystaniem rozkładu wieku–kohorty (APC). Celem analizy jest oddzielenie ...
 • Stosunki gospodarcze pomiędzy Republiką Korei a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną 

  Kightley, Marta (2012-03)
  Celem Artykułu jest pokazanie uwarunkowań i dynamiki współpracy ekonomicznej pomiędzy Koreą Północną i Południową. Autorka pokazuje przyczyny nawiązania współpracy gospodarczej pomiędzy państwami będącymi teoretycznie w ...
 • Gospodarka Narodowa - Gospodarka Planowa - Gospodarka Narodowa 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (2011)
  The article examines the origins of Gospodarka Narodowa and the magazine’s evolution from 1931 to 2011. The author analyzes press reports and archival materials to trace the publication’s history over the past 80 ...
 • Józef Krzyczkowski i Zespół Społeczno-Narodowy 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (2011-11)
  The article reflects on the life and work of economist and politician Józef Krzyczkowski (1901-1989), with a special focus on his ties with organizations such as the National Economy Club and the Social National Club. ...
 • Józef Maria Poniatowski i „Gospodarka Narodowa” 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (2011-05)
  The author discusses the socioeconomic views of onetime Polish economist and military leader Józef Maria Poniatowski (1897-1995) and his ties to Gospodarka Narodowa (National Economy) magazine, which was published every ...
 • Aleksander Konstanty Ivánka (1904-1975) 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (2011-10)
  The article reflects on the life and career of the late Hungarian-Polish economist and journalist Aleksander Konstanty Ivánka (1904-1975), with a special focus on his work during the period between the two world wars. A ...