Recent Submissions

  • The role of coaching in managerial careers of women 

    Żukowska, Joanna; Miąsek, Dagmara (2014)
    Coaching is a fast-growing concept that can help women develop the tools to successfully compete for top managerial positions traditionally held by men, a development that could lead to better business results. Despite ...
  • W poszukiwaniu wzorów tożsamości kobiet 

    Gładys-Jakóbik, Jolanta (2012)
    Badacze zjawisk społecznych wskazują na zmiany, jakie zachodzą w postrzeganiu wpływu dotychczasowej wiedzy, kwalifikacji i wykształcenia na przebieg karier zawodowych. Wykształcenie, jako element tradycji, było traktowane ...