Now showing items 1-1 of 1

    • Bezrobocie w Polsce w latach 1918-2018 

      Jarosz-Nojszewska, Anna (2018)
      Artykuł stanowi syntetyczne omówienie i analizę zjawiska bezrobocia w trzech okresach – Drugiej Rzeczypospolitej, Polski Ludowej oraz Trzeciej Rzeczypospolitej. Bezrobocie w Polsce w całym badanym okresie było konsekwencją ...