Przeglądaj według

 

images

O czasopiśmie

Redakcja

Kontakt

www: Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace

ISSN: 2082-0976

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

 • Modele rozwoju gospodarczego a poziom rozwoju społecznego i zamożności w małych państwach wyspiarskich na świecie 

  Jasiński, Michał (2017)
  Przedmiotem artykułu jest analiza modeli rozwoju i poziomu rozwoju społeczno­ekonomicznego w 29 małych państwach wyspiarskich (SIDS). Modele rozwoju zostały wyznaczone w oparciu o klasyfikacje: MIRAB/SITE/PROFIT, jak i ...
 • Aspekty monokulturowe pomocowej choroby holenderskiej 

  Jasiński, Michał (2017)
  Artykuł obejmuje teoretyczne rozważania dotyczące zagrożeń wynikających ze zjawiska choroby holenderskiej wywołanej przez pomoc rozwojową. Stanowią one pretekst do ukazania ekstremalnego stadium „pomocowej” choroby ...
 • Nierównowaga zewnętrzna gospodarki Polski Ludowej 

  Kaliński, Janusz (2011)
  Nierównowaga zewnętrzna, a przede wszystkim zadłużenie zagraniczne, były ważnymi przeczynami upadku gospodarki centralnie kierowanej w Polsce.
 • Etatyzacja gospodarki w okresie rządów komunistycznych w Polsce 

  Kaliński, Janusz (2015)
  Zasadnicza etatyzacja polskiej gospodarki nastąpiła w latach 1944-1955. Jednak jej szczyt przypadł na lata 70., z 86% udziałem sektora publicznego w tworzeniu dochodu narodowego. W latach 80. nastąpił pewien spadek tego ...
 • Jen - od ery Meiji do ery Heisei 

  Kaliński, Janusz (2014)
  Zwięzła historia japońskiego jena od lat 80. XIX do początku XXI w.
 • Rubel transferowy 

  Kaliński, Janusz (2013)
  Wspólna waluta państw członkowskich RWPG weszła do użytku w 1964 r., w rzeczywistości pełniła tylko funkcje jednostki rozliczeniowej
 • Lignite Basins in Poland after 1945 

  Kaliński, Janusz (2017)
  Lignite mining in Poland started after World War Two, as result of the change of western borders. Recently about one third of energy in Poland has been based on lignite.
 • Autostrady na Euro 2012 

  Kaliński, Janusz (2013)
  Decyzja o organizowaniu w Polsce Euro 2012 była wyzwaniem w sferze rozbudowy infrastruktury gospodarczej. Budowa autostrad stała się przykładem licznych problemów, które zwiększały koszty i powodowały opóźnienia w realizacji ...