Show simple item record

dc.contributor.authorSobiecki, Grzegorz
dc.date.accessioned2018-04-11T10:24:43Z
dc.date.available2018-04-11T10:24:43Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSobiecki G., Walut światy równoległe, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 2014, nr 4, s. 5-17pl
dc.identifier.issn1896-656Xpl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/351
dc.description.abstractW społeczeństwie wciąż istnieją niezaspokojone potrzeby związane z systemem pieniężnym, których nie rozwiązuje system oficjalny: potrzeby rozwoju lokalnych społeczności i sąsiedzkiej wymiany, anonimowości, niezależność od państwa, potrzeba namacalności wartości, potrzeba stabilności. Próby wyjścia im naprzeciw materializują się w postaci alternatywnych względem oficjalnego pieniądza walut: począwszy od walut społecznych opartych na wzajemnym kredycie, wirtualnych walut gier komputerowych, walut komercyjnych, aż do jednego z najważniejszych wynalazków XXI wieku: kryptowalut, w tym najsłynniejszą z nich Bitcoina. W oparciu o zebrane dane i informacje na temat ok. 6000 walut, autor dokonuje ich analizy pod kątem motywów ich inicjowania, potrzeb jakie zaspokajają oraz mechanizmów ich działania. (abstrakt oryginalny)pl
dc.description.abstractIn society there still exist unmet needs related to a money system, that does not solve the official system: the need for the development of local communities and neighborhood exchange, anonymity, independence from the state, the needs of values tangibility and of stability. Trials to meet them materialize in the form of currencies alternatives to the official money, ranging from social currencies based on mutual credit, virtual currencies of computer games, commercial exchange, to one of twenty-first century most important inventions: cryptocurrency, including the most famous of them, Bitcoin. Based on the collected data and information on approx. 6000 currencies, the author analyzes them in terms of their motives for initiating, the needs which they cater and their action mechanisms. (original abstract)en
dc.language.isopl
dc.rightsUznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectalternatywne walutypl
dc.subjectbitcoinpl
dc.subjectkryptowalutypl
dc.subjectwaluty lokalnepl
dc.subjectwaluty komplementarnepl
dc.subjectpieniądzpl
dc.subjectmoneyen
dc.subjectalternative currenciesen
dc.subjectlocal currenciesen
dc.subjectneeds analysisen
dc.subjectanaliza potrzebpl
dc.subjectcryptocurrenciespl
dc.titleWalut światy równoległepl
dc.title.alternativeParallel World Currenciesen
dc.typearticlepl
dc.description.number4pl
dc.description.physical5-17pl
dc.title.journalKwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwiepl
dc.identifier.urlpublisherhttps://przedsiebiorstwo.waw.pl/pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe