Show simple item record

dc.contributor.authorJasiński, Michał
dc.date.accessioned2018-05-08T06:45:06Z
dc.date.available2018-05-08T06:45:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationJasiński, M. Modele rozwoju gospodarczego a poziom rozwoju społecznego i zamożności w małych państwach wyspiarskich na świecie. Studia i Prace WNEIZ US, 2017, nr 49, s. 317-333.pl
dc.identifier.issn2450-7733pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/365
dc.description.abstractPrzedmiotem artykułu jest analiza modeli rozwoju i poziomu rozwoju społeczno­ekonomicznego w 29 małych państwach wyspiarskich (SIDS). Modele rozwoju zostały wyznaczone w oparciu o klasyfikacje: MIRAB/SITE/PROFIT, jak i dane wpływów z eksportu towarowego, turystyki zagranicznej, pomocy rozwojowej i przekazów z zagranicy (w odsetkach) w Produkcie Krajowym Brutto (PKB). Poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego został wyznaczony w oparciu o wskaźniki rozwoju społecznego (HDI) oraz zamożności (dochód narodowy na osobę). Przeprowadzone analizy wykazały, że gospodarki, które miały cechy modelu PROFIT, PROFIT/SITE lub SITE – charakteryzowały się wysokim poziomem rozwoju. W przypadku modelu MIRAB oraz MIRAB/PROFIT w większości przypadków rozwój był bardzo niski. W modelu hybrydowym MIRAB/SITE występującym w 4 państwach – w 2 przypadkach poziom rozwoju był wyższy od przeciętnego na świecie. Stwierdzono ponadto, że rozwój sektora turystycznego (model SITE) w 6 przypadkach spowodował znaczne przyspieszenie rozwoju i „doganianie” najbardziej rozwiniętych małych gospodarek wyspiarskich. Potwierdziło to wcześniejsze badania autora (Jasiński, 2009, 2010), w tym szczególnie tezę, że rozwój sektora turystycznego (model SITE) stanowi niezbędną fazę pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego w SIDS.pl
dc.language.isopl
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/*
dc.subjectMIRABpl
dc.subjectSITEpl
dc.subjectPROFITpl
dc.subjectrozwój społecznypl
dc.subjectmałe państwa wyspiarskiepl
dc.titleModele rozwoju gospodarczego a poziom rozwoju społecznego i zamożności w małych państwach wyspiarskich na świeciepl
dc.title.alternativeThe model of economic development and the level of human and economic development in small island developing statesen
dc.typearticlepl
dc.description.number49pl
dc.description.physical317-333pl
dc.description.volume2pl
dc.identifier.eissn2300-4096pl
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.18276/sip.2017.49/2-23pl
dc.title.journalStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczecińskipl
dc.identifier.urlpublisherhttp://wydawnictwo.sgh.waw.plpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe