Show simple item record

dc.contributor.authorRocki, Marek
dc.date.accessioned2018-06-05T07:42:06Z
dc.date.available2018-06-05T07:42:06Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationRocki M., Rynkowa wycena absolwentów studiów ekonomicznych w Polsce, "Ekonomista", 2018, 1, s. 89-102pl
dc.identifier.issn0013-3205pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/378
dc.description.abstractArtykuł zawiera analizę wynagrodzeń absolwentów rocznika 2014 polskich uczelni prowadzących studia na kierunkach ekonomicznych oraz wskazuje niektóre czynniki różnicujące ich wynagrodzenia. Analiza oparta jest na danych pochodzących z raportów generowanych w ramach „Ogólnopolskiego systemu monitorowania losów absolwentów szkół wyższych”. Dane te wskazują, że najwyższe wynagrodzenia uzyskują absolwenci uczelni ekonomicznych (zwłaszcza publicznych). Okazuje się też, że oferta studiów ekonomicznych ze strony innych typów uczelni, a w szczególności uczelni uniwersyteckich i techniczno-przyrodniczych (poza nielicznymi wyjątkami), nie odpowiada potrzebom rynku pracy.pl
dc.description.abstractThe article contains an analysis of the remuneration received by the 2014 graduates of the Polish schools conducting economic education on tertiary level; it also indicates some factors responsible for wage differentiation observed among them. The analysis is based on the data taken from the reports generated in the framework of the “Polish system of monitoring the fates of college graduates”. The data indicate that the highest wages are obtained by the graduates of economic schools (notably public). It also turns out that economic courses offered by other types of schools, particularly general universities and technical or natural science schools (with few exceptions) do not match the needs of labour markets, as reflected in relatively low wages received by their graduates.en
dc.language.isopl
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/*
dc.subjectkształcenie ekonomistówpl
dc.subjectuczelnie wyższepl
dc.subjectwynagrodzeniapl
dc.subjecteconomic educationen
dc.subjectuniversitiesen
dc.subjectwagesen
dc.titleRynkowa wycena absolwentów studiów ekonomicznych w Polscepl
dc.title.alternativeMarket Valuation of the Graduates of Economic Studies in Polandpl
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowapl
dc.description.number1pl
dc.description.physical89 - 102pl
dc.identifier.eissn2299-6184pl
dc.title.journalEkonomistapl
dc.identifier.urlpublisherhttp://ekonomista.info.pl/pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe