Show simple item record

dc.contributor.authorKuźnar, Andżelika
dc.contributor.authorMenkes, Jerzy
dc.date.accessioned2018-06-26T10:08:06Z
dc.date.available2018-06-26T10:08:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationKuźnar A., Menkes J., Azjatycki pivot od USA ku...?, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 2017, nr 486, s. 167-178pl
dc.identifier.issn1899-3192pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/390
dc.description.abstractWe analyze the consequences of the change in US foreign policy following Trump's election for the President of the USA. The aim is to answer the question whether the US decision to turn away from its allies in Asia, will result in re-orientation of their foreign policy. Legal and political considerations are embedded in economic reality by analyzing the economic indicators of the US, China and selected Pacific countries. We positively verify that US foreign policy will not affect the density of US real relationships with their allies in the transatlantic and transatlantic space. What will change in the short and medium term will be the increase in US foreign policy costs. US will return to cooperation with TTP and TTIP partners. American-European alliance with East and South East Asia will survive the turbulence of turning towards isolationism in US politics. Regardless of China’s readiness to take the US position in these relationships, it is not a competitive partneren
dc.description.abstractAnalizujemy konsekwencje zmiany polityki zagranicznej USA po objęciu przez Trumpa urzędu Prezydenta USA. Celem jest odpowiedź na pytanie, czy w wyniku odwrócenia się USA od ich sojuszników w Azji nastąpi reorientacja polityki zagranicznej tych państw. Rozważania o charakterze prawno-politologicznym osadzamy w rzeczywistości gospodar-czej, analizując wskaźniki gospodarcze USA, Chin i wybranych państw regionu Pacyfiku. Pozytywnie weryfikujemy tezę, że sposób prowadzenia polityki zagranicznej przez USA nie wpłynie na gęstość realnych związków USA z ich aliantami w przestrzeni transpacy-ficznej i transatlantyckiej. Tym, co się zmieni w krótkim i średnim okresie będzie wzrost kosztów prowadzenia polityki zagranicznej przez USA. USA wrócą do współpracy z part-nerami TTP i TTIP. Sojusz amerykańsko-europejski z państwami Azji Wsch. i Pd.-Wsch. przetrwa turbulencje zwrotu ku izolacjonizmowi w polityce USA. Niezależnie od goto-wości Chin zajęcia miejsca USA w tych relacjach, nie są one partnerem konkurencyj-nympl
dc.language.isopl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectTPPen
dc.subjectChinaen
dc.subjectUSAen
dc.subjectneo-isolationismen
dc.subjectsecurityen
dc.subjectpivoten
dc.subjectTPPpl
dc.subjectChinypl
dc.subjectUSApl
dc.subjectneoizolacjonizmpl
dc.subjectbezpieczeństwopl
dc.subjectpivotpl
dc.titleAzjatycki pivot od USA ku … ?pl
dc.title.alternativeAsia's pivot from the U.S. towards…?en
dc.typearticlepl
dc.description.number486pl
dc.description.physical167-178pl
dc.identifier.eissn2392-0041pl
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.15611/pn.2017.486.14pl
dc.title.journalPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiupl
dc.title.jurnalparallelResearch papers of wrocław university of economicsen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.