Przeglądaj według

 

Najnowsze pozycje

 • Wymiana na rynku turystycznym jako narzędzie komercjalizacji i wyceny dóbr kulturowych 

  Kachniewska, Magdalena; Para, Anna (2016)
  Tekst koncentruje się na zagadnieniach udziału i znaczenia dóbr kultury oraz dziedzictwa kulturowego w tworzeniu produktów turystycznych oraz umacnianiu pozycji konkurencyjnej regionów. W artykule omówione zostały ekonomiczne ...
 • Funkcja turystyczna jako determinanta jakości życia na wsi 

  Kachniewska, Magdalena (2011)
  The attractiveness of tourism product is a result and a determinant of the quality of life in rural areas. The state as well as the social and technical potential of a village are connected with the plenty of ties of ...
 • Odpowiedzialność za społeczność lokalną jako czynnik przewagi konkurencyjnej w branży spotkań 

  Kachniewska, Magdalena (2014)
  Obserwacja zmieniających się trendów konsumenckich skłania przedsiębiorców branży spotkań do modyfikacji stosowanych narzędzi marketingu, choć przeobrażenia rzadko następują na modelu biznesowego. Jednym z trendów chętnie ...
 • Powiązanie aspektów biznesowych i wypoczynkowych podróży służbowych (bleisure trend) jako przesłanka rozwoju oferty hotelowej 

  Kachniewska, Magdalena (2015)
  Dynamiczne przeobrażenia w zakresie struktury i sposobów wykorzystania czasu wolnego w społeczeństwie postmodernistycznym stanowią ważny trend społeczny, rzutujący na charakter współczesnego ruchu turystycznego, głównie w ...
 • Pokolenie Y na turystycznym rynku pracy: fakty, mity i wyzwania 

  Kachniewska, Magdalena; Para, Anna (2014)
  In the recent years, there has been a significant growth in the role of personal strategy in creating and developing competitive advantages of a company. More emphasis is put on the function of employees and their skills ...
 • Współpraca hoteli z władzami lokalnymi jako czynnik redukcji ryzyka specyficznego 

  Kachniewska, Magdalena (2012)
  Zarządzanie ryzykiem realizowane jest w turystyce przede wszystkim na poziomie przedsiębiorstwa. Polscy hotelarze coraz częściej dostrzegają konieczność włączenia w proces zarządzania ryzykiem władz lokalnych i organizacji ...
 • Potencjał mediów społecznościowych w obszarze popularyzacji aktywności turystycznej 

  Kachniewska, Magdalena (2015)
  Though the game-like mechanism has been applied in tourism for decades, tourism attractions hardly deal with the competition of computer games. The aim of this article is to present the application of the gamification ...
 • Wpływ tendencji występujących po stronie popytu na fenotyp współczesnej turystyki 

  Kachniewska, Magdalena (2011)
  Przedmiotem artykułu jest prezentacja tendencji występujących po stronie popytu turystycznego oraz ich wpływu na fenotyp współczesnej turystyki: strukturę podaży i charakter aktywności na rynku turystycznym. Zmieniające ...
 • CGE model PLACE 

  Antoszewski, Michał; Boratyński, Jakub; Zachłod-Jelec, Magdalena; Wójtowicz, Krzysztof; Cygler, Maciej; Jeszke, Robert; Pyrka, Maciej; Sikora, Przemysław; Gąska, Jan; Jorgensen, Erika; Kąsek, Leszek; Malarski, Ryszard; Rabiega, Wojciech (2015-12)
  PLACE is a static multi-region, multi-sector computable general equilibrium (CGE) model designed to assess the economic impact of energy and climate policies. Policies are typically analyzed using a comparative static ...
 • Geographical Indications in TTIP Negotiations 

  Kuźnar, Andżelika; Bochańczyk-Kupka, Dominika (2017-03)
  The quality, reputation or other characteristics of many products may depend on where (geographically) they come from. When this is the case and it is positive, producers may consider emphasizing this fact by indicating ...
 • Czynniki wpływające na handel usługami – kierunki rozwoju branży usług biznesowych w Polsce 

  Chilimoniuk-Przeździecka, Eliza; Kuźnar, Andżelika (2018)
  W ostatnich latach zarówno na świecie, jak i w Polsce dynamicznie wzrasta eksport przedsiębiorstw świadczących usługi związane z obsługą działalności gospodarczej, czyli usługi biznesowe. Mają one istotny udział w eksporcie ...
 • Udział Polski w globalnych łańcuchach wartości 

  Kuźnar, Andżelika (2017)
  CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest analiza uczestnictwa Polski w globalnych łańcuchach wartości i ocena zaangażowania poszczególnych branż w tym procesie. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem publikacji jest ...
 • Międzynarodowy handel dobrami wysokiej techniki – przypadek Chin 

  Kuźnar, Andżelika (2017)
  International trade statistics reveal that China is a major exporter of high-tech goods, catching up with the leaders. . They occupy first place in the export of computers and electronic products. According to the ...
 • Will Brexit cause the whole Britain to leave the European Union? 

  Kuźnar, Andżelika; Menkes, Jerzy (2017)
  Motivation: The results of the referendum on the UK’s membership of the EU are far-reaching, but hard to predict. One of the areas related to UK’s withdrawal from the EU is whether it will maintain its integrity. The ...
 • Trójkąt Europa, Ameryka, Azja w dobie administracji Trumpa 

  Kuźnar, Andżelika; Menkes, Jerzy (2018)
  Objęciu przez Trumpa urzędu prezydenta USA towarzyszyła zapowiedź radykalnej zmiany polityki zagranicznej, potwierdzona przez oficjalne wypowiedzi i decyzje. Celem artykułu jest odpowiedź na pytania: czy USA odwrócą się ...
 • Ucieczka emisji jako efekt europejskiej polityki klimatycznej 

  Cygler, Maciej; Jeszke, Robert; Pyrka, Maciej; Sikora, Przemysław; Wójtowicz, Krzysztof (2016)
  Przeanalizowano zjawisko „ucieczki emisji” (carbon leakage) będące efektem asymetrycznej polityki klimatycznej na przykładzie Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz kryteria oceny ryzyka narażenia przemysłu ...
 • Azjatycki pivot od USA ku … ? 

  Kuźnar, Andżelika; Menkes, Jerzy (2017)
  We analyze the consequences of the change in US foreign policy following Trump's election for the President of the USA. The aim is to answer the question whether the US decision to turn away from its allies in Asia, will ...
 • Brexit from Different Perspectives 

  Kuźnar, Andżelika; Menkes, Jerzy (2017-11)
  The subject of the research is consequences of Brexit perceived from the perspective of the European Union, the United Kingdom and Poland. The research is an interdisciplinary law and economics study. The results show that ...
 • Na ile innowacyjny jest eksport usług z Polski? 

  Czarny, Elżbieta; Kuźnar, Andżelika; Śledziewska, Katarzyna (2017)
  W opracowaniu analizujemy polski eksport usług sprawdzając, na ile jest innowacyjny (posługujemy się definicjami innowacyjności znanymi z literatury przedmiotu oraz przyjętymi przez nas na potrzeby tego badania). Badamy ...