Show simple item record

dc.contributor.authorCichosz, Marzenna
dc.contributor.authorNowicka, Katarzyna
dc.contributor.authorPluta-Zaremba, Aneta
dc.date.accessioned2018-06-28T07:35:37Z
dc.date.available2018-06-28T07:35:37Z
dc.date.issued2017-01
dc.identifier.citationCichosz, M., Nowicka, K., Pluta-Zaremba, A., Wyzwania wobec transportu multimodalnego w polskiej branży chemicznej, "Przemysł Chemiczny", t. 96, 2017, nr 1, s. 26-31.pl
dc.identifier.issn0033-2496pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/393
dc.description.abstractPrzedstawiono główne konsekwencje globalizacji branży chemicznej i jej wpływu na zarządzanie transportem. Zaznaczono potrzebę rozważania transportu multimodalnego jako alternatywy dla przewozu ładunków w branży chemicznej. Podkreślono najważniejsze regulacje i rekomendacje UE w zakresie możliwości wykorzystania transportu multimodalnego. Opisano charakterystykę infrastruktury transportowej ze wskazaniem najważniejszych wyzwań stojących przed jej liniową i punktową architekturą. Wskazano rolę przemysłu chemicznego i uwarunkowania funkcjonowania jego łańcucha dostaw w Polsce w kontekście potencjału wzrostu wykorzystania transportu multimodalnego. Zaprezentowano projekt ChemMultimodal jako możliwą odpowiedź na wyzwania stawiane wzrostowi wykorzystania transportu multimodalnego w polskiej branży chemicznej.pl
dc.description.abstractArticle presents the main consequences of the globalization of the chemical industry and its impact on transport management. There is a need to consider multimodal transport as an alternative to cargo transport in the chemical industry. Article highlights the key regulations and recommendations of the EU the possibility of using multimodal transport. It describes the characteristics of the transport infrastructure with an indication of the most important challenges facing the linear and point architecture. It indicated the role of the chemical industry and the conditioning of the supply chain in Poland in the context of the potential for increased use of multimodal transport. Additionally, the ChemMultimodal Project was presented as a possible answer to the challenges of growth in the use of multimodal transport in the Polish chemical industry.en
dc.language.isopl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjecttransport multimodalnypl
dc.subjecttransport intermodalnypl
dc.subjectbranża chemicznapl
dc.subjectprojekt UEpl
dc.subjectmultimodal transporten
dc.subjectchemical industryen
dc.subjectUE projecten
dc.subjectintermodal transporten
dc.titleWyzwania wobec transportu multimodalnego w polskiej branży chemicznejpl
dc.title.alternativeChallenges of Multimodal Transport in Polish Chemical Industryen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number1pl
dc.description.physical26-31pl
dc.description.volume96pl
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.15199/62.2017.1.2pl
dc.title.journalPrzemysł Chemicznypl
dc.identifier.urlpublisherhttps://przemchem.pl/start/pl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.