Show simple item record

dc.contributor.authorCygler, Maciej
dc.contributor.authorJeszke, Robert
dc.contributor.authorPyrka, Maciej
dc.contributor.authorSikora, Przemysław
dc.contributor.authorWójtowicz, Krzysztof
dc.date.accessioned2018-06-28T07:43:47Z
dc.date.available2018-06-28T07:43:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationCygler M., Jeszke R., Pyrka M., Sikora P., Wójtowicz K., Ucieczka emisji jako efekt europejskiej polityki klimatycznej, "Przemysł Chemiczny", 2016, t. 95, nr 3, s. 374-379pl
dc.identifier.issn0033-2496pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/394
dc.description.abstractPrzeanalizowano zjawisko „ucieczki emisji” (carbon leakage) będące efektem asymetrycznej polityki klimatycznej na przykładzie Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz kryteria oceny ryzyka narażenia przemysłu na to zjawisko. Przedstawiono uwarunkowania wybranych gałęzi przemysłu w Polsce decydujące o narażeniu na ryzyko „ucieczki emisji”. Przedstawiono wyniki symulacji wykonanych przy wykorzystaniu modelu równowagi ogólnej. Przedstawiono gałęzie przemysłu w Unii Europejskiej i w Polsce, które w warunkach planowanej do 2030 r. polityki klimatycznej UE będą najbardziej narażone na zjawisko „ucieczki emisji” oraz skutki ekonomiczne. tym spowodowane. Uzasadniono potrzebę stosowania mechanizmu przeciwdziałania temu zjawisku.pl
dc.description.abstractAsymmetric climate policy in the European Union results in „C leakage” based on a transfer of industrial prodn. outside the region. A significant risk of C leakage under Polish conditions within the 2030 climate policy framework (including economic impact) was evidenced. A need for compensation mechanisms applied to industries exposed to the risk was shown.en
dc.language.isopl
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpolityka klimatycznapl
dc.subjectucieczka emisjipl
dc.subjectmodel CGEpl
dc.subjectclimate policyen
dc.subjectcarbon leakageen
dc.subjectCGE modelen
dc.titleUcieczka emisji jako efekt europejskiej polityki klimatycznejpl
dc.title.alternativeCarbon leakage as a result of the European climate policyen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationInstytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczypl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.contributor.organizationMinisterstwo Gospodarkipl
dc.description.number3pl
dc.description.physical374-379pl
dc.identifier.eissn2449-9951pl
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.15199/62.2016.3.8pl
dc.title.journalPrzemysł Chemicznypl
dc.title.volume95pl
dc.identifier.urlpublisherhttps://przemchem.pl/start/pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe