Show simple item record

dc.contributor.authorKuźnar, Andżelika
dc.contributor.authorMenkes, Jerzy
dc.date.accessioned2018-06-28T08:02:28Z
dc.date.available2018-06-28T08:02:28Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationKuźnar A., Menkes J., Trójkąt Europa, Ameryka, Azja w dobie administracji Trumpa, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", 2018, nr 1, s. 21-36pl
dc.identifier.issn2081-2345pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/396
dc.description.abstractObjęciu przez Trumpa urzędu prezydenta USA towarzyszyła zapowiedź radykalnej zmiany polityki zagranicznej, potwierdzona przez oficjalne wypowiedzi i decyzje. Celem artykułu jest odpowiedź na pytania: czy USA odwrócą się od sojuszników w Europie i Azji?, czy wytworzy to próżnię w porządku międzynarodowym i na ile spowoduje to możliwość bądź konieczność zastąpienia USA?, czy mocarstwem globalnym w ramach nowego, wielobiegunowego porządku mogą stać się Chiny?, czy nastąpi trwała reorientacja polityki zagranicznej europejskich i azjatyckich państw zachodniej hemisfery? Prowadzimy interdyscyplinarne badanie ekonomiczno-prawnicze. Dowodzimy, że sposób prowadzenia polityki zagranicznej przez USA nie wpłynie negatywnie na trwanie sojuszu amerykańsko-europejsko-azjatyckiego, gdyż jego realne podstawy są silniejsze od woli podważenia go. Wzrośnie zaś koszt prowadzenia polityki zagranicznej przez USA.pl
dc.description.abstractTrump’s takeover of the US presidency was accompanied by the announcement of a radical change in the country’s foreign policy, confirmed by official statements and first decisions. We aim to answer the questions: will the US turn away from allies in Europe and Asia?, will that create a vacuum in international order and will it be possible or necessary to replace the US?, can China become the global power in the new multi-polar order?, will there be a permanent reorientation of the foreign policy of European and Asian Western Hemisphere countries. We conduct an interdisciplinary economic and legal study. We are convinced that the way the foreign policy is conducted by the US will not adversely affect the American-European-Asian alliance, since the real basis for this alliance is stronger than the will to undermine it. What will change is the increase in the cost of US foreign policy.en
dc.language.isopl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectUSApl
dc.subjectChinypl
dc.subjectneoizolacjonizmpl
dc.subjectpivotpl
dc.subjectUSAen
dc.subjectChinaen
dc.subjectneo-isolationismen
dc.subjectpivoten
dc.titleTrójkąt Europa, Ameryka, Azja w dobie administracji Trumpapl
dc.title.alternativeThe triangle of Europe, America and Asia under the administration of Trumpen
dc.typearticlepl
dc.description.number1pl
dc.description.physical21-36pl
dc.title.journalStudia i Materiały. Miscellanea Oeconomicaepl
dc.title.volumeEuropa w globalnym świecie: uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiejpl
dc.identifier.urlpublisherhttp://miscellanea.ujk.edu.pl/pl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.