Show simple item record

dc.contributor.authorKuźnar, Andżelika
dc.date.accessioned2018-06-29T07:56:34Z
dc.date.available2018-06-29T07:56:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationKuźnar A., Międzynarodowy handel dobrami wysokiej techniki – przypadek Chin, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 486, s. 80-91pl
dc.identifier.issn1899-3192pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/398
dc.description.abstractInternational trade statistics reveal that China is a major exporter of high-tech goods, catching up with the leaders. . They occupy first place in the export of computers and electronic products. According to the Heckscher-Ohlin theory China should, however, specialize in the production of labor-intensive and not capital-intensive goods. The purpose of this article is to answer the question of whether China is indeed a major producer of high-tech goods. The analysis of trade in value added indicates that significant share of exports of “made in China” goods has foreign origins (foreign value added and indirect imports), particularly in the electronics and computer industry. China participates only in certain stages of production and exports final goods. It suggests the importance of international cooperation in this industry, as well as China’s close integration with the global value chains and its participation in the final stages on these chains, engaging in the production process large numbers of low-skilled workers.en
dc.description.abstractStatystyki handlu międzynarodowego wskazują, że Chiny są znaczącym eksporterem dóbr wysokiej techniki, doganiając liderów. Zajmują pierwszą pozycję w eksporcie kom-puterów i wyrobów elektronicznych. Zgodnie z teorią obfitości zasobów, powinny jednak specjalizować się w produkcji dóbr pracochłonnych, a nie kapitałochłonnych. Celem ar-tykułu jest odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście Chiny są głównym producentem dóbr zaawansowanych technicznie. Analiza handlu według wartości dodanej wskazuje, że znaczący udział w eksporcie produktów „made in China” ma zagraniczna wartość dodana oraz import pośredni, szczególnie w branży elektronicznej i komputerowej. Chiny uczestniczą tylko w niektórych etapach produkcji i eksportują dobra finalne. Sugeruje to duże znaczenie międzynarodowej współpracy produkcyjnej w branży, a także ścisłą inte-grację Chin ze światowymi łańcuchami wartości i ich rolę w tych łańcuchach jako koń-cowych ogniw, angażujących duże zasoby niewykwalifikowanych pracowników.pl
dc.language.isopl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjecthigh-tech goodsen
dc.subjectinternational tradeen
dc.subjectglobal value chainsen
dc.subjectvalue added tradeen
dc.subjectChinaen
dc.subjectdobra wysokiej technikipl
dc.subjecthandel międzynarodowypl
dc.subjectglobalne łańcuchy wartościpl
dc.subjecthandel według wartości dodanejpl
dc.subjectChinypl
dc.titleMiędzynarodowy handel dobrami wysokiej techniki – przypadek Chinpl
dc.title.alternativeInternational trade in high-tech goods – the case of Chinaen
dc.typearticlepl
dc.description.number486pl
dc.description.physical80-91pl
dc.identifier.eissn2392-0041pl
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.15611/pn.2017.486.07pl
dc.title.journalPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiupl
dc.title.jurnalparallelResearch Papers of Wrocław University of Economicsen
dc.title.volumeThe Development Challenges of Asia-Pacific Countriespl
dc.identifier.urlpublisherwww.wydawnictwo.ue.wroc.pl/pl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.