Show simple item record

dc.contributor.authorPakulska, Teresa
dc.contributor.authorPoniatowska-Jaksch, Małgorzata
dc.date.accessioned2018-07-02T06:11:41Z
dc.date.available2018-07-02T06:11:41Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationPakulska T., Poniatowska-Jaksch M. W poszukiwaniu nowych modeli ekspansji międzynarodowej, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2016, nr 2, 15-27pl
dc.identifier.issn1896-656Xpl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/407
dc.description.abstractGlobalizacja, integracja gospodarcza i rewolucja informacyjna to kluczowe procesy, które sprawiły, że pod koniec ubiegłego wieku coraz więcej przedsiębiorstw decydowało się na ekspansję międzynarodową. W ich rozwoju ważną rolę odgrywały zwłaszcza formy kapitałowe, jak greenfield, fuzje i przejęcia. Na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza formy non-equity, które odgrywają dużą rolę w kreowanych przez korporacje transnarodowe globalnych łańcuchach wartości – następuje wzrost znaczenia kontroli w miejsce własno-ści. Tego typu formy współpracy rozwijają także inne przedsiębiorstwa. Można zaryzy-kować stwierdzenie, że przedsiębiorstwa stosują wiele różnorodnych form ekspansji mię-dzynarodowej ukierunkowanych z jednej strony na zmniejszenie ryzyka, zaś z drugiej na wzrost ich efektywności poprzez lepsze dostosowanie do dynamicznie zmieniających się potrzeb klienta. W efekcie, modele internacjonalizacji należy postrzegać współcześnie jako melanż różnych form tworzących struktury sieciowe, których ocena winna odnosić się do bardziej kompleksowego ich ujęcia. Stąd też celem artykułu jest próba opisu złożoności problemu internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez pryzmat komplementarności różnych form ekspansji, ze szczególnym naciskiem na BIZ i formy non-equity, co w dużej mierze podyktowane jest nasileniem instytucjonalizmu w gospodarce światowej.pl
dc.language.isopl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectmodele biznesupl
dc.subjectekspansja międzynarodowapl
dc.subjectbezpośrednie inwestycje zagraniczne (biz)pl
dc.subjectnon equity modes (nems)pl
dc.subjectinstytucjonalizmpl
dc.subjectlokalizacja biznesupl
dc.subjectinwestycjepl
dc.subjectrewolucja informacyjnepl
dc.subjectdigitalizacjapl
dc.titleW poszukiwaniu nowych modeli ekspansji międzynarodowejpl
dc.title.alternativeIn search of new models of international expansionpl
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSGHpl
dc.description.number2pl
dc.description.physical15-27pl
dc.title.journalKwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwiepl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.