Show simple item record

dc.contributor.authorMasiukiewicz, Piotr
dc.contributor.authorDec, Paweł
dc.date.accessioned2018-07-12T07:37:03Z
dc.date.available2018-07-12T07:37:03Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationMasiukiewicz P., Dec P., Behawioralne aspekty baniek cenowych i sposoby ich dezaktywacji, "Ekonomista", 2015, nr 4, s. 491-513pl
dc.identifier.issn0013-3205pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/411
dc.description.abstractSpekulacyjne bańki cenowe na rynkach aktywów były przyczyną wielu kryzysów finansowych, łącznie z ostatnim globalnym kryzysem finansowo-ekonomicznym. Celem artykułu jest pokazanie roli czynników behawioralnych w tworzeniu bańki cenowej oraz instrumentów niezbędnych do zapobiegania i dezaktywacji. Autorzy analizują mechanizm powstawania baniek spekulacyjnych i ich pękania, ze szczególnym uwzględnieniem czynników behawioralnych. Następnie przedstawiają dwa przykłady bańki spekulacyjnej na rynku mieszkaniowym (w Hiszpanii i w Polsce). W obydwu przypadkach bańka cenowa i pękła pod silnym wpływem czynników spekulacyjnych. Badanie ankietowe przeprowadzono wśród potencjalnych uczestników polskiego rynku nieruchomości wskazało na ciągle istnienie motywów spekulacyjnych kształtujących zachowania potencjalnych inwestorów, które mogą prowadzić do ponownego powstania bańki spekulacyjnej, niebezpiecznej dla wszystkich inwestorów. W ostatniej części artykułu autorzy przedstawili dychotomiczny model dezaktywacji bańki cenowej, łączący ekonomiczne instrumenty polityki pieniężnej, fiskalnej i regulacyjnej z działaniami pozaekonomicznymi ukierunkowanymi na dezaktywację niepożądanych czynników behawioralnych.pl
dc.description.abstractSpeculative price bubbles in the assets markets were at the roots of many financial crises, including the last global financial and economic crisis. The aim of paper is to show the role of behavioural factors in the creation of a price bubble and the instruments necessary for its avoiding and disactivation. The authors analyse the mechanism of the formation of speculative bubbles and their bursting, with special consideration of behavioural factors. Then they present two case studies of a price bubble in the housing market (Spain and Poland). In both cases, the price bubble was formed and broke down under the strong impact of speculative factors. A questionnaire recently conducted among the potential participants of the Polish immobility market indicates speculative motives underlying the behaviour of potential investors, which can lead to the creation of a new price bubble, dangerous to all investors. In the last part of the paper, the authors present a dychotomic model of disactivation of a price bubble, which combines the economic instruments of monetary, fiscal and regulatory policies with non-economic measures aimed at the disactivation of undesirable behavioural factorsen
dc.language.isopl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectbańka cenowapl
dc.subjectczynniki behawioralnepl
dc.subjectinstrumenty dezaktywacjipl
dc.subjectkryzyspl
dc.subjectspekulacjapl
dc.subjectwrażliwe aktywapl
dc.subjectprice bubbleen
dc.subjectbehavioural factorsen
dc.subjectfinancial and economic crisisen
dc.subjectspeculationen
dc.subjectimmobility marketen
dc.titleBehawioralne aspekty baniek cenowych i sposoby ich dezaktywacjipl
dc.title.alternativeBehavioral Aspects of Price Bubbles and the Ways of Their Disactivationen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationInstytut Zarządzania Wartością, Szkoła Główna Handlowapl
dc.contributor.organizationInstytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Szkoła Główna Handlowapl
dc.description.number4pl
dc.description.physical491-513pl
dc.title.journalEkonomistapl
dc.identifier.urlpublisherwww.ekonomista.info.plpl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.