Show simple item record

dc.contributor.authorGładys-Jakóbik, Jolanta
dc.date.accessioned2018-07-20T07:18:38Z
dc.date.available2018-07-20T07:18:38Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationGładys-Jakóbik J., W poszukiwaniu wzorów tożsamości polskich kobiet, "Kobieta i Biznes", 2012, nr 1-4, s. 4-11pl
dc.identifier.issn1230-9427pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/425
dc.description.abstractBadacze zjawisk społecznych wskazują na zmiany, jakie zachodzą w postrzeganiu wpływu dotychczasowej wiedzy, kwalifikacji i wykształcenia na przebieg karier zawodowych. Wykształcenie, jako element tradycji, było traktowane jako punkt dojścia dla aspiracji indywidualnych, w podejściu zmodernizowanym zaś ma ono wartość instrumentalną: wiedza traktowana kiedyś jako oznaka kulturowego i społecznego awansu, oznacza obecnie po prostu zespół kwalifikacji i umiejętności, umożliwiających osiągnięcie innych wartości, np. jakości życia rozumianej jako pełnia doznań i intensywności przeżyć. Z analiz wyłania się raczej spójny wizerunek zjawiska, jakim jest kariera. Przytaczane wyniki wskazują na pogłębiający się i coraz bardziej jednoznacznie postrzegany materialny jej wymiar, podczas gdy jeszcze na początku lat 90. kariera kojarzyła się zdecydowanie negatywnie, często oznaczając po prostu podejmowanie działań na granicy prawa. To jednak, jakie strategie będą dominować w przyszłości, które okażą się być bardziej sprzyjające dla kobiet, a które dla mężczyzn, pozostaje nadal kwestią otwartą. Bez dokonania zmian w dotychczasowych modelach funkcjonowania ról kobiet i mężczyzn, bez wsparcia ze strony państwa i jego instytucji można założyć, że wzory i strategie działania kobiet będą przybierać raczej formę defensywną niż proaktywną, co nie pozostanie bez wpływu na ich szanse życiowepl
dc.description.abstractThe scientists studying social phenomena indicate the changes taking place in the perception of the impact of the hitherto knowledge, qualifications and education on the course of professional careers. Education, as an element of tradition, was treated as the target point for individual aspirations. In the modernised approach it has instrumental value: knowledge in the past treated as the sign of cultural and social advance, currently means just a set of qualifications and skills enabling achievement of other values, e.g. life quality understood as the prime of life and intensiveness of experience. A rather coherent vision of the career phenomenon emerges from the analyses. The presented data indicate deepening and increasingly unambiguously perceived its material context, while even at the beginning of the 1990s career was definitely negatively associated, often meaning acting at the edge of law. However, the strategies that are to dominate in the future; which of them will favour women, and which - men, is still and open issue. Without making changes to the existing models of the functioning of the roles of men and women, without the support of the state and its institutions, it can be assumeden
dc.language.isopl
dc.rightsUznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectkobietapl
dc.subjectbiznespl
dc.subjecttożsamośćpl
dc.subjectgenderpl
dc.subjectkobieta w biznesiepl
dc.subjectkariera zawodowapl
dc.titleW poszukiwaniu wzorów tożsamości kobietpl
dc.title.alternativeIn search of identity patterns of Polish womenen
dc.typearticlepl
dc.description.number1-4pl
dc.description.physical3-11pl
dc.title.journalKobieta i Biznespl
dc.title.jurnalparallelWomen And Businessen
dc.identifier.urlpublisherhttp://www.wydawnictwo.sgh.waw.pl/pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe