Show simple item record

dc.contributor.authorKozłowska, Anna
dc.date.accessioned2018-07-20T07:58:41Z
dc.date.available2018-07-20T07:58:41Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationKozłowska A., O aktywności społeczno-ekonomicznej kobiet w czasopiśmie „Twój Styl”, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego "Studia i Prace", 2012, nr 3, s. 113-135pl
dc.identifier.issn2082-0976pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/429
dc.description.abstractOcena aktywności społeczno-ekonomicznej kobiet w Polsce wpisuje się we współczesne rozważania dotyczące wielu zagadnień społecznych: optymalnego modelu życia społecznego, modelu życia rodzinnego, stereotypów płciowych, uprzedzeń i dyskryminacji płciowej, jak również dyskryminacji ze względu na wiek (w tym równości szans na rynku). I chociaż kwestia równości płci podejmowana jest w dyskursie publicznym, to w polskich dokumentach państwowych nie jest rozpatrywana jako obszar zainteresowania koncepcji rozwoju zrównoważonego. Jest to o tyle zaskakujące, że niejako obok powstają dokumenty dotyczące pomijanych dotychczas kwestii społecznych, a niezwykle istotnych z punktu widzenia aktywności społeczno-zawodowej kobiet w Polsce. Głównym celem badawczym jest badanie medialnego wizerunku współczesnej kobiety, na przykładzie czasopisma "Twój Styl"pl
dc.description.abstractThe text is about the issue theme of socio-economic activity of women in the text analyzes the issue theme of socio-economic activity of women in the Polish magazine “Twój Styl”. The analysis leads to the conclusion that the image of modern woman is a bit fuzzy. Typical woman is torn between the private and public sphere and forced (through social practices and efective gender stereotypes) into an attempt at the collision-free fulllment of the social roles. The prevailing stereotype that woman are limited to the private sphere is the one of the causes of female disadvantage on the labor market. At the same time that stereotype creates an impression that woman in the public sphere is a rarity and if she’s ever managed to enter it, it was only possible thanks to the support of her male partner or by limiting her personal life.en
dc.language.isopl
dc.rightsUznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectkobietapl
dc.subjectczasopismopl
dc.subjectaktywność społeczno-ekonomicznapl
dc.titleO aktywności społeczno-ekonomicznej kobiet w czasopismie "Twój Styl"pl
dc.title.alternativeSocio-economic activity of women as seen in ”Twój Styl”en
dc.title.alternativeL’activité socio-économique des femmes dans la magazine «Twój Styl»fr
dc.typearticlepl
dc.description.number3pl
dc.description.physical113-135pl
dc.title.journalKwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Spolecznego "Studia i Prace"pl
dc.identifier.urlpublisherhttp://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik/Strony/default.aspxpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe