Show simple item record

dc.contributor.authorKachniewska, Magdalena
dc.date.accessioned2018-07-24T10:21:03Z
dc.date.available2018-07-24T10:21:03Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationKachniewska M., Współpraca hoteli z władzami lokalnymi jako czynnik redukcji ryzyka specyficznego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 2012, nr 259, s. 203 - 213.pl
dc.identifier.issn1899-3192pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/441
dc.description.abstractZarządzanie ryzykiem realizowane jest w turystyce przede wszystkim na poziomie przedsiębiorstwa. Polscy hotelarze coraz częściej dostrzegają konieczność włączenia w proces zarządzania ryzykiem władz lokalnych i organizacji turystycznych, których działania zarówno stanowią dodatkowe źródło ryzyka, jak i służą jego ograniczeniu. Wynika to ze struktury szeroko rozumianego produktu turystycznego, którego jakość wpływa na wynik finansowy obiektu hotelowego. Badania przeprowadzone w 2012 r. wskazują, że ryzyko specyficzne postrzegane jest przez hotelarzy (niejako wbrew logice) jako obszar większej niepewności niż ryzyko systematyczne. Wynika to z tego, że w obrębie czynników kształtowania ryzyka specyficznego mieszczą się elementy mezootoczenia, kształtujące jakość oferty turystycznej regionu, ale niepoddające się kontroli przedsiębiorcy.pl
dc.description.abstractRisk management in tourism is usually performed at the enterprise level. However, Polish hotel managers still more and more perceive the need to include local authorities and tourism organizations in risk management process, since these institutions could both mitigate the risk and create additional risk factors. This is the consequence of widely defined tourism product structure, the quality of which influences the financial results of hotels. The research conducted in 2012 indicates (though it might seem illogical) that the specific (unsystemic) risk is perceived by hotel managers as an area of higher uncertainty than systemic risk. The reason for this is that specific risk is influenced by the mezzo-level of the enterprise’s environment, which contributes to the quality of regional tourism offer, but remains beyond the control of entrepreneurs.en
dc.language.isopl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.subjectryzykopl
dc.subjectzarządzanie ryzykiempl
dc.subjectmezootoczeniepl
dc.subjecthotelarstwopl
dc.subjectprodukt turystycznypl
dc.subjectrisken
dc.subjectrisk managementen
dc.subjecthotel industryen
dc.subjecttourism producten
dc.subjecthospitalityen
dc.titleWspółpraca hoteli z władzami lokalnymi jako czynnik redukcji ryzyka specyficznegopl
dc.title.alternativeCooperation of hotels with local authorities as the determinant of unsystematic risk reductionen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number259pl
dc.description.physical203-212pl
dc.description.seriesWyzwania współczesnej polityki turystycznejpl
dc.title.journalPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiupl
dc.title.jurnalparallelResearch Papers of Wrocław University of Economicsen
dc.title.volumeProblemy Polityki Turystycznejpl
dc.identifier.urlpublisherhttp://www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe