Show simple item record

dc.contributor.authorKachniewska, Magdalena
dc.date.accessioned2018-07-27T11:09:40Z
dc.date.available2018-07-27T11:09:40Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKachniewska M., Odpowiedzialność za społeczność lokalną jako czynnik przewagi konkurencyjnej w branży spotkań [w:] Innowacje w przemyśle spotkań (red. A. Grzegorczyk, J. Majewski, S. Wróblewski), 2014, nr 3, s. 12-34.pl
dc.identifier.issn1734-4468pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/449
dc.description.abstractObserwacja zmieniających się trendów konsumenckich skłania przedsiębiorców branży spotkań do modyfikacji stosowanych narzędzi marketingu, choć przeobrażenia rzadko następują na modelu biznesowego. Jednym z trendów chętnie adaptowanych dla potrzeb promocji jest koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), która wpisuje się w trend konsumencki, jakim jest poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne i społeczne. Stosowanie CSR zbyt często jednak ogranicza się do powierzchownych działań w obszarze PR. Celem artykułu jest analiza przypadków głębszych zmian, jakie następują w relacjach z partnerami pod wpływem wdrażania CSR i prowadzą do tworzenia międzyorganizacyjnej przewagi konkurencyjnej opartej na relacjach. W najbardziej zaawansowanej postaci działanie w duchu odpowiedzialności społecznej porządkuje organizację wydarzenia, poprzedzonego zaawansowaną współpracą organizatora i przyszłych uczestników spotkania, a efektem współpracy staje się wzmocnienie wizerunku przedsiębiorców, zacieśnienie relacji między partnerami, poszerzenie grona uczestników przedsięwzięcia oraz wzmocnienie jego rangi i efektywności.pl
dc.description.abstractCorporate social responsibility (CSR) is one of the promotional trends gaining popularity in the meetings industry business. However, the implementation of CSR is quite often limited to facile activities within the field of public relations (PR) – it is still rarely included into the overall business strategy. The aim of the papers is to analyse the deeper changes occurring within the market relations under the influence of CSR implementation, one of them being the creation of interorganizational competitive advantage based on the relationship rent. In its most advanced form CSR helps to organise events and creates new way of thinking as the event is preceded by the intensive cooperation between the meeting planner and customer as well as the future event participants. The effect of such cooperation is the image enhancement of all the enterprises participating in the event, closer relations between the partners, wider group of participants as well as the event’s rank and effectiveness enhancement. All the process is illustrated by the case study of „Automotive Picnic” in Starachowice, Poland.en
dc.language.isopl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.subjectbranża MICEpl
dc.subjectbranża spotkańpl
dc.subjectturystyka biznesowapl
dc.subjectmarketing relacjipl
dc.subjectCSRpl
dc.subjectodpowiedzialność społecznapl
dc.subjectMICE industryen
dc.subjectmeetings industryen
dc.subjectbusiness tourismen
dc.subjectrelationship marketingen
dc.subjectCSRen
dc.subjectsocial responsibilityen
dc.titleOdpowiedzialność za społeczność lokalną jako czynnik przewagi konkurencyjnej w branży spotkańpl
dc.title.alternativeSocial responsibility for local citizens as the determinant of competitiveness in meetings industryen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number3pl
dc.description.physical12-34pl
dc.title.journalZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Promocjipl
dc.identifier.urlpublisherhttp://wsp.pl/index.php/pl,9,87,,,nauka-zeszyty_naukoewepl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe