Show simple item record

dc.contributor.authorŻukowska, Joanna
dc.date.accessioned2018-07-31T07:00:57Z
dc.date.available2018-07-31T07:00:57Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationŻukowska J., Istota motywacji pracowników tworzących zespoły w procesach innowacyjnych, "Studia i Prace WNEiZ US", 2017, nr 48, t. 2, s. 419--428pl
dc.identifier.issn2450-7733pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/453
dc.description.abstractGłównym celem artykułu jest zaprezentowanie istoty motywacji i roli, jaką odgrywa ona w kreowaniu i realizowaniu przez pracowników procesów innowacyjnych. Dodatkowym celem pracy jest zwrócenie uwagi na poszczególne poziomy motywacji i ich wpływ na generowanie i wdrażanie innowacji przez pracowników i zespoły. Zidentyfikowano trzy główne poziomy motywacji: porządkowanie, identyfikację celu oraz zaangażowanie. Powiązano je z poziomami motywacyjnymi znajdującymi przełożenie w środkach motywacyjnych, wśród których wyróżniono środki: przymusu, zachęty oraz perswazji oraz dokonano ich analizy. Zmierzając do osiągnięcia celów badania zaprezentowano systemy motywacyjne wpływające na pracowników i tworzonych przez nich zespołów w procesach innowacyjnych.pl
dc.description.abstractThe main purpose of the paper was to present the essence of motivation and the role it plays in creating and performing innovative processes by employees. Furthermore, the additional purpose of the paper was to point out the particular motivation levels and their effect on generation and implementation of innovation by employees and teams. Three major motivation levels have been identified: sorting out, identifi cation of target and commitment. They have been linked to motivation levels translated into motivation measures, including without limitation coercive, incentive and persuasion measures. The above mentioned motivation measures have been analyzed. On the way to achieve the targets of the study, motivation systems affecting the employees and teams creating them in innovation processes have been presenteden
dc.language.isopl
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmotywacjapl
dc.subjectpoziomy motywacjipl
dc.subjectprocesy innowacyjnepl
dc.subjectzespołypl
dc.subjectpracownikpl
dc.titleIstota motywacji pracowników tworzących zespoły w procesach innowacyjnychpl
dc.title.alternativeMotivation Essence of Employees Creating Teams in Innovative Processes Taking into the Consideration Coaching Modelsen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number48pl
dc.description.physical419-428pl
dc.description.volume2pl
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-36pl
dc.title.journalStudia i Prace WNEiZ USpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe