Show simple item record

dc.contributor.authorKachniewska, Magdalena
dc.date.accessioned2018-07-31T08:28:39Z
dc.date.available2018-07-31T08:28:39Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationKachniewska M., Funkcja turystyczna jako determinanta jakości życia na wsi, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica", 2011, nr 64, s. 53-71pl
dc.identifier.issn2081-0644pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/456
dc.description.abstractThe attractiveness of tourism product is a result and a determinant of the quality of life in rural areas. The state as well as the social and technical potential of a village are connected with the plenty of ties of financial, material and organizational character. The results of scientific research show that the defaults on the planning stage may result in a negative opinion of local residents on tourism effects and may unfavorably effect the future development of tourism function as well as to cause the intolerable material, financial and social costs. One of the outcomes of the conducted research was the identification of four fields of the tourism influence on the quality of life of the local community: social and technical infrastructure, ecology, the attractiveness of life and social capital.en
dc.description.abstractCelem artykułu jest wielostronna analiza wpływu rozwoju funkcji turystycznej wsi na jakość życia jej mieszkańców. Przyjęto tezę, że atrakcyjność produktu turystycznego wsi może być zarówno pochodną, jak i determinantą jakości życia lokalnych mieszkańców. W toku przeprowadzonych badań uwzględniono czynniki infrastrukturalne (infrastrukturę techniczną, budownictwo, planowanie przestrzenne, wykorzystanie materialnych zasobów wsi), społeczne (w tym atrakcyjność życia na wsi, możliwości tworzenia kapitału społecznego, role społeczne i kompetencje mieszkańców lokalnych, poczucie więzi z regionem, rozwój infrastruktury społecznej) i ekologiczne (wpływ turystyki na stan i zasoby środowiska naturalnego).pl
dc.language.isopl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.subjectagroturystykapl
dc.subjectkapitał społecznypl
dc.subjectrozwój lokalnypl
dc.subjectrozwój zrównoważonypl
dc.subjectturystyka wiejskapl
dc.subjectlocal developmenten
dc.subjectrural tourismen
dc.subjectsocial capitalen
dc.subjectsustainable developmenten
dc.titleFunkcja turystyczna jako determinanta jakości życia na wsipl
dc.title.alternativeTourism Function as the Determinant of the Quality of Life in Village Areasen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number64pl
dc.description.physical53-71pl
dc.identifier.eissn2300-53786pl
dc.identifier.doi10.21005/oepl
dc.title.journalFolia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomicaother
dc.identifier.urlpublisherhttp://foliaoe.zut.edu.pl/pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe