Show simple item record

dc.contributor.authorTrzebiński, Wojciech
dc.date.accessioned2018-08-28T07:12:19Z
dc.date.available2018-08-28T07:12:19Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationTrzebiński W., Atrybucja przyczynowa doświadczenia konsumenta a kształtowanie postaw konsumenckich, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zarządzanie", 2017, nr 337, s. 174-183pl
dc.identifier.issn2083-8611pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/501
dc.description.abstractCelem artykułu jest przedstawienie propozycji modelu teoretycznego opisującego rolę atrybucji doświadczeń konsumentów w kształtowaniu ich postaw wobec organizacji. Jako wniosek z analizy istniejących w literaturze przedmiotu modeli i wyników empirycznych wskazano, że nawet w przypadku atrybucji poza organizacją (tj. gdy konsument uznaje przyczynę swojego doświadczenia za niezwiązaną z organizacją) istnieją mechanizmy (określone jako: rola emocji, rola skojarzeń oraz sprzężenie interakcji), poprzez które doświadczenie konsumenta może wpływać na jego postawę wobec organizacji. Omówiono możliwości wykorzystania przez organizacje informacji dotyczących atrybucji doświadczeń swoich klientów.pl
dc.language.isopl
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectdoświadczenie konsumentapl
dc.subjectpostawy konsumenckiepl
dc.subjectatrybucja przyczynowapl
dc.titleAtrybucja przyczynowa doświadczenia konsumenta a kształtowanie postaw konsumenckichpl
dc.title.alternativeConsumer Experience Causal Attribution and the Origination of Consumer Attitudesen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number337pl
dc.description.physical174-183pl
dc.title.journalStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zarządzaniepl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe