Show simple item record

dc.contributor.authorKachniewska, Magdalena
dc.date.accessioned2018-08-31T07:25:14Z
dc.date.available2018-08-31T07:25:14Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationKachniewska M., Towards a Definition of a Tourism Cluster [in:] Entrepreneurship in Tourism and Sport, M. Bednarczyk, J. Gancarczyk (Eds.), Journal of Entrepreneurship Management and Innovation (JEMI), Volume 9, 2013, Issue 1, s. 33 - 56.en
dc.identifier.issn2299-7326en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/507
dc.description.abstractStrategia rozwoju i wzmocnienia konkurencyjności obszarów recepcji turystycznej coraz częściej odwołuje się do koncepcji tworzenia klastra turystycznego. Wątek ten stał się także tematem wiodącym prac Polskiej Organizacji Turystycznej, wdrażającej nowy program komercjalizacji polskiej oferty turystycznej oraz wsparcia procesu integracji (poziomej i pionowej) MSP turystycznych, ukierunkowany na wzmocnienie innowacyjności polskich regionów i przedsiębiorstw turystycznych. Głównym celem artykułu jest wskazanie uzasadnienia dla koncepcji tworzenia klastrów turystycznych w polskich warunkach, sformułowanie głównych cech klastra turystycznego oraz ich zestawienie z cechami działających w Polsce regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, które mogłyby stanowić punkt wyjścia dla tworzenia nowoczesnych struktur klastrowych w polskiej turystyce. Zagadnienie wpływu klastrów na efektywność MSP oraz konkurencyjność obszarów recepcji turystycznej odniesiono do dokonań teorii ekonomii.pl
dc.description.abstractThe concept of tourism clusters is becoming central within the tourism development planning process and the EU perceives cluster arrangements as the preferred form of introducing innovations in different economic fields, including tourism. The Polish Tourism Organization (POT) is to launch the subprogram aimed at the commercialization of the tourism product and intensification of SMEs’ integration processes (vertical and horizontal ones), which shall boost the innovativeness of Polish tourism regions and enterprises. The main purpose of this article is to find rationale for tourism cluster formation in Polish TDAs and to formulate the definition and main attributes of the tourism cluster. The problem of clusters’ impact on SMEs’ productivity and the destinations competitiveness will be discussed on the basis of economic theory using the case study and the field work method as well as the literature study.en
dc.language.isoen
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.subjecttourism clusteren
dc.subjectdefinitionen
dc.subjectcooperative networksen
dc.subjectcompetitivenessen
dc.subjecttourism destination areaen
dc.subjectklaster turystycznypl
dc.subjectdefinicjapl
dc.subjectsieć współpracypl
dc.subjectkonkurencyjnośćpl
dc.subjectobszar recepcji turystycznejpl
dc.titleTowards the Definition of a Tourism Clusteren
dc.title.alternativePojęcie klastra turystycznegopl
dc.typearticleen
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawieen
dc.description.number1en
dc.description.physical33-56en
dc.description.volume9en
dc.identifier.doi10.7341en
dc.title.journalJournal of Entrepreneurship Management and Innovation (JEMI)en
dc.title.volumeEntrepreneurship in Tourism and Sporten
dc.identifier.urlpublisherhttp://www.jemi.edu.pl/en


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe