Show simple item record

dc.contributor.authorKachniewska, Magdalena
dc.contributor.authorFedyk, Wojciech
dc.date.accessioned2018-09-05T10:25:19Z
dc.date.available2018-09-05T10:25:19Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationFedyk W., Kachniewska M., Uwarunkowania skuteczności funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w Polsce w formule klastrów turystycznych, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", 2016, nr 1, s. 135-150pl
dc.identifier.issn1644-0501pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/526
dc.description.abstractW artykule przedstawiono wyniki analizy wybranych determinant egzo- i endogenicznych wpływających na możliwość skutecznego funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w Polsce w formule klastrów turystycznych, a dalej skutków tego typu przekształceń i ich wpływu na rozwój ruchu turystycznego w obszarach recepcji turystycznej. Pomimo ujawnionej w przeglądzie literatury rozbieżności poglądów na temat celowości modyfikacji systemu POT–ROT–LOT na podstawie idei klastrów, autorzy zaproponowali model funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych (ROT) w formule klastra turystycznego, wskazując cechy, działania i zadania pozwalające na wdrożenie tego modelu do praktyki organizacyjnej, a w konsekwencji służące wzrostowi skuteczności działania organizacji, a dalej implikujące zmiany w logistyce i jakości obsługi ruchu turystycznego w regionie.pl
dc.description.abstractThe article presents the results of analysis of selected exogenous and endogenous determinants affecting their ability to effectively functioning regional tourist organizations in Poland in the formula of tourism clusters, and further the impact of such transformations and their impact on the development of tourism in the tourist reception areas. Despite disclosed in the literature review divergence of views on the advisability of modifications to the POT–ROT–LOT based on the idea of clusters, the authors proposed a model of the ROT in the formula of a tourism cluster, indicating qualities, actions and tasks needed to implement this model into practice organization and, consequently, for an increase in the effectiveness of the organization, and further suggesting changes in logistics and service quality of tourism in the region.en
dc.language.isopl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.subjectregion turystycznypl
dc.subjectregionalne organizacje turystycznepl
dc.subjectuwarunkowania skutecznościpl
dc.subjectklaster turystycznypl
dc.subjecttourism destinationen
dc.subjectregional tourism organizationen
dc.subjecttourism clusteren
dc.subjecteffectivenessen
dc.titleUwarunkowania skuteczności funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w Polsce w formule klastrów turystycznychpl
dc.title.alternativeDeterminants of the effectiveness of regional tourism organizations in Poland in the formula of tourism clustersen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number1pl
dc.description.physical135-150pl
dc.identifier.doi10.18276/ept.2016.1.33-11pl
dc.title.journalEkonomiczne Problemy Turystykipl
dc.identifier.urlpublisherhttp://www.wzieu.pl/?y=4502&yy=6593pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe