Show simple item record

dc.contributor.authorKachniewska, Magdalena
dc.date.accessioned2018-09-06T09:13:05Z
dc.date.available2018-09-06T09:13:05Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKachniewska M., New marketing management paradigms: facing leading consumer trends and their repercussions for the tourism industry, "Folia Turistica", 2014, nr 33, pp. 63 - 82en
dc.identifier.issn0867-3888en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/534
dc.description.abstractCel. Artykuł poświęcono identyfikacji wiodących trendów konsumenckich i ich znaczeniu dla kształtujących się nowych paradygmatów zarządzania marketingiem. Metoda. Zastosowano kombinacje 3 metod (mindmapping, analizaę STEEP oraz dyskusja panelowa), przeprowadzonych w trakcie warsztatów eksperckich z uczestnictwem praktyków rynku turystycznego, ekspertów naukowych i specjalistów z branży nowych mediów. Za pomocą procesów intuicyjno-logicznych zidentyfikowano trendy kształtujące współczesny rynek turystyczny. Wyniki. Artykuł zawiera identyfikację i charakterystykę nowych, globalnych trendów konsumenckich oraz ich wpływ na rynek turystyczny. W wyniku dyskusji sformułowano dwa paradygmaty funkcjonujące obecnie w obszarze marketingu. Ograniczenia badań i wnioskowania. Wyniki analizy powinny podlegać dalszej dyskusji, ze względu na fakt, że zmieniający się paradygmat marketing jest zaledwie jednym z wielu następstw zmieniających się współcześnie trendów rynkowych i konsumenckich. Zróżnicowanie wyzwań będących następstwem zmian trendów i pojawienia się nowych technologii wymaga szczególnej uwagi, ze względu na różnorodność zmian wywoływanych po stronie podaży i popytu turystycznego. Branża turystyczna ulega nieustannym przemianom, wymagającym monitorowania i okresowych analiz. Implikacje praktyczne. Artykuł stanowi istotną wartość z punktu widzenia badaczy rynku turystycznego i praktyków tym bardziej, że grupa panelistów biorących udział w warsztatach eksperckich objęła przedstawicieli pięciu wiodących organizacji turystycznych, praktyków branży nowych technologii, pracowników naukowych i przedstawicieli biznesu turystycznego. Oryginalność. Artykuł wnosi nowe spostrzeżenia do dorobku badań naukowych dotyczących rynku turystycznego, ważnych z perspektywy planowania rozwoju tej branży na poziomie krajowym i regionalnym oraz prowadzenia działalności gospodarczej na rynku turystycznym. Wyniki przeprowadzonych dyskusji i badań literaturowych pomagają zidentyfikować i ocenić znaczenie omawianych zmian oraz ich wpływ na przyszły kształt rynku turystycznego. Dodatkową wartością pracy jest jej znaczenie dla międzynarodowych grup ekspertów zajmujących się przyszłymi trendami rynkowymi. Rodzaj pracy. Praca badawcza.pl
dc.description.abstractPurpose. The paper seeks to formulate the leading contemporary market trends and their repercussions for a future marketing paradigm. Method. A structured mind-mapping technique, STEEP analysis matrix and the roundtable discussion were used during the workshops with tourism industries representatives, academia teachers and new media specialists. Through an intuitive-logical process, leading trends in the future of tourism were explored. Findings. The paper outlines key (consumer) trends in the global market and identifies their influence on tourism. As a result, two marketing model options were formulated. Research and conclusion limitations. The results of the analysis should be discussed further, as the change in marketing paradigm is just one of many possible repercussions of contemporary trends. The diversity of challenges introduced by new trends and new media emergence need special attention, due to multivariate changes it may produce on the demand and supply sides of tourism market. The tourism industry faces a set of interdependent circumstances that need to be monitored and analyzed using different future scenarios. Practical implications. This paper will be of immense value to researchers and industry leaders, and even more so since the team of the STEEP analysis contributors covered the representatives of five tourism associations, new technology industry leaders, academia teachers, and consulting firms’ representatives. Originality. The paper contributes to the knowledge of tourism policy planners and managers. It helps to recognize, consider, and reflect uncertainties they are likely to face. The work is also valuable for the international tourism foresight community by discussing the leading trends and influencing their marketing options. Type of paper. Research paperen
dc.language.isoen
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.subjectconsumer trendsen
dc.subjecthospitality managementen
dc.subjectmarketing paradigmen
dc.subjectpost-modern marketingen
dc.subjecttrendy konsumenckiepl
dc.subjectzarządzanie turystykąpl
dc.subjectparadygmat marketingupl
dc.subjectmarketing ponowoczesnypl
dc.titleNew marketing management paradigms: facing leading consumer trends and their repercussions for the tourism industryen
dc.title.alternativeNowy paradygmat marketingu jako odpowiedź na wiodące trendy konsumenckie oraz ich wpływ na branżę turystycznąpl
dc.typearticleen
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawieen
dc.description.number33en
dc.description.physical63-82en
dc.identifier.eissn2353-5962en
dc.title.journalFolia Turisticaother
dc.identifier.urlpublisherhttp://www.folia-turistica.plen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe