Show simple item record

dc.contributor.authorKachniewska, Magdalena
dc.date.accessioned2018-09-06T09:19:40Z
dc.date.available2018-09-06T09:19:40Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKachniewska M., Big Data Analysis jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i regionów turystycznych, "Folia Turistica", 2014, nr 32, s. 35-54pl
dc.identifier.issn0867-3888pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/535
dc.description.abstractPurpose. Identification of the potential of Big Data Analysis (BDA) as a source of competitive advantage in the tourism market. Method. A review of literature was first adapted in order to estimate the significance of BDA within the tourism market. Next the foresight method was used – a set of tools enabling the construction of a management scenario. Within quality research the expert panel method was used, structural analysis and limitations analysis. Findings. The abilities and determinants of BDA adoption in tourism were identified (e.g. the creation of tourism experience, relationship management, tourists’ involvement and co-creation, personalisation of value proposal, effectiveness improvement, promotion enhancement). Research and conclusion limitations. In foresight analysis the most important result is to realise the prospects; the accuracy of the prospect is of secondary importance, but it is sometimes treated as a limitation. Within the presented research the natural development is identification of the tourism industry development foundation which will make it possible to overcome the limits of BDA application in the Polish tourism market. Practical implications. The development of technological solutions based on BDA will constitute the basis of the entire tourism industry (demand forecasting and the unique tourism experience projecting). The results are to be used as an indication for tourism market entities and the new technology industry supporting the tourism industry. Originality. The results concerning BDA implementation in tourism constitute the first paper of this kind in Poland: the participation of experts from various academic and business fields enhances the importance of the research. Type of paper. Research article.en
dc.description.abstractCel. Identyfikacja potencjału analizy wielkich zbiorów danych (Big Data Analysis – BDA) jako źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i regionów turystycznych. Metoda. W pierwszym etapie dokonano przeglądu literatury w celu ustalenia przesłanek zastosowania BDA w turystyce. W drugim etapie zastosowano metodę foresight, czyli zbiór narzędzi umożliwiających konstrukcję scenariusza rozwoju, w tym przypadku metod zarządzania. W obszarze metod jakościowych wykorzystano panel ekspercki, analizę strukturalną i analizę ograniczeń. Wyniki. Wskazano możliwości i uwarunkowania zastosowania BDA w obszarze kreowania doświadczeń turystycznych, zacieśniania relacji z usługobiorcami, zwiększenia ich partycypacji w promocji i kreowaniu oferty turystycznej, zindywidualizowania oferty, poprawy efektywności przedsiębiorstw oraz zwiększenia skuteczności działań promocyjnych, m.in. poprzez prognozowanie i analizę jakościową popytu turystycznego. Ograniczenia badań i wnioskowania. W badaniach metodą foresight najważniejszym rezultatem jest uświadomienie perspektyw, natomiast dokładność prognozy jest kwestią drugorzędną, co bywa traktowane jako czynnik ograniczający przydatność tej metody. W przypadku prezentowanego tematu rozwinięciem powinna stać się identyfikacja założeń rozwoju branży turystycznej, które umożliwią przezwyciężenie ograniczeń zastosowania BDA w realiach polskiego rynku turystycznego. Implikacje praktyczne. Rozwiązania z zakresu nowych technologii oparte na BDA będą stanowiły podstawę funkcjonowania całej branży turystycznej (prognozowanie popytu i dostarczanie unikatowej jakości produktów turystycznych). Wyniki stanowią wskazówkę dla podmiotów rynku turystycznego oraz branż wspomagających (np. nowe technologie). Oryginalność. Prezentowane wyniki stanowią pierwsze tego typu opracowanie naukowe na rynku polskim, a uczestnictwo zróżnicowanej grupy ekspertów z różnych dziedzin (turystyka, nowe technologie) decyduje o wartości publikacji. Rodzaj pracy. Praca analityczna o charakterze problemowym.pl
dc.language.isopl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.subjectBig Data Analysispl
dc.subjecte-turystykapl
dc.subjectrynek turystycznypl
dc.subjectpopyt turystycznypl
dc.subjectmarketing w turystycepl
dc.subjectBig Data Analysisen
dc.subjecte-tourismen
dc.subjecttourism marketen
dc.subjecttourism demanden
dc.subjecttourism marketingen
dc.titleBig Data Analysis jako zrodlo przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i regionów turystycznychpl
dc.title.alternativeUsing big data analysis as a source of competitiveness in the tourism sectoren
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number32pl
dc.description.physical35-54pl
dc.identifier.eissn2353-5962pl
dc.title.journalFolia Turisticaother
dc.identifier.urlpublisherhttp://www.folia-turistica.plpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe