Show simple item record

dc.contributor.authorMasiukiewicz, Piotr
dc.date.accessioned2018-09-25T06:07:05Z
dc.date.available2018-09-25T06:07:05Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationMasiukiewicz P., Finansowa odpowiedzialność top-menedżerów, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie", 2014, nr 2, s. 181-195pl
dc.identifier.issn1899-8658pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/541
dc.description.abstractZasady odpowiedzialności top-menedżerów i finansowych konsekwencji za decyzje są współcześnie w centrum dyskusji związanej m. in. z tworzeniem regulacji antykryzysowych. Szeroko stosowana zasada prawa do błędów i hazard moralny menedżerów przyczyniły się do kryzysu, bez konsekwencji dla wielu menedżerów. Po kryzysie subprime w Komisji Europejskiej zarysowuje się nowe podejście w tym obszarze; związane ze zwiększeniem odpowiedzialności finansowej w ramach kontraktów menedżerskich. W artykule zostały pokazane nowe regulacje w tym zakresie.pl
dc.description.abstractPrinciples of top-managers financial responsibility is temporary in the center of discussion about creation of anticrisis regulation. The broadly applied rule of right to mistakes and moral hazard of managers have impact on crisis arise with any consequences for many managers. After subprime crisis in European Commission new conception in this area was developed; connected with increase of financial responsibility in the managers contracts. This article is showed new regulations by this area.en
dc.language.isopl
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkonsekwencjepl
dc.subjectodpowiedzialnośćpl
dc.subjectprzedsiębiorstwopl
dc.subjecttop-menedżerpl
dc.titleFinansowa odpowiedzialność top-menedżerówpl
dc.title.alternativeFinancial responsibillity of managersen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number2pl
dc.description.physical181-195pl
dc.title.journalZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzaniepl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe