Show simple item record

dc.contributor.authorMasiukiewicz, Piotr
dc.date.accessioned2018-09-25T06:12:57Z
dc.date.available2018-09-25T06:12:57Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationMasiukiewicz P., Wielkie korporacje a ryzyko systemowe, " Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie", 2014, nr 1, s. 57-69pl
dc.identifier.issn1899-8658pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/542
dc.description.abstractW artykule zaprezentowano problemy ryzyka systemowego dużych korporacji w skali kraju i globalnej oraz możliwe instrumenty ograniczania wzrostu korporacji. Duże korporacje mają zalety, ale i wiele wad. Nowe regulacje zarządzania ryzykiem bankowym w UE oraz w USA będą miały szeroki wpływ na działalność i wzrost wartości dużych banków. Budowa regulacji dla dużych korporacji jest ważna dla stabilności gospodarki. Należy jednak uwzględnić, że choć wpływ państwa na gospodarkę jest ważny, to nie powinien być ani za mały, ani za duży.pl
dc.description.abstractThe paper presents the systemic risk of large companies in national and global scale and possible instruments for corporations growth restriction. The large companies have both advantages and disadvantages, so the special regulations are considered. New regulations of banking risk management in EU and USA will have broad influence especially on activity and value growth of large banks. Generally the building of regulations for large corporations will be important for economy stability. The state influence on economy conditions is important however it is necessary to keep balance and avoid both lack of state intervention and too much intervention.en
dc.language.isopl
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectdysfunkcje zarządzaniapl
dc.subjectinstrumenty regulacjipl
dc.subjectwielkie korporacjepl
dc.subjectryzykopl
dc.subjectwzrost wartościpl
dc.titleWielkie korporacje a ryzyko systemowepl
dc.title.alternativeLarge Corporations versus Systemic Risken
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number1pl
dc.description.physical57-69pl
dc.title.journalZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzaniepl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe