Show simple item record

dc.contributor.authorMasiukiewicz, Piotr
dc.date.accessioned2018-09-25T06:20:15Z
dc.date.available2018-09-25T06:20:15Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationMasiukiewicz P., Nadużycia w działalności przedsiębiorstw. Aspekty międzynarodowe, " Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie", 2015, nr 4, s. 11-25pl
dc.identifier.issn1899-8658pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/543
dc.description.abstractNadużycia i korupcja stanowią niebezpieczne zjawisko w wielu przedsiębiorstwach. Takie przypadki powodują straty w firmach i budżetu państwa, zakłócenia konkurencji, obniżają morale pracowników. W ostatnich latach nadużycia gospodarcze i korupcja na świecie mają tendencję wzrostową. Dowodzą tego raporty zawierające międzynarodowe badania, które zacytowano w tym artykule. Niezbędny jest społeczny ruch na rzecz walki z tym negatywnym zjawiskiem w przedsiębiorstwach. Ważną rolę mogą tu odegrać organizacje międzynarodowe i skutecznie działające krajowe urzędy państwowe ds. nadużyć gospodarczych.pl
dc.description.abstractAbuses (frauds) and corruptions in enterprises are dangerous phenomenon in many countries. Such cases produce significant f.e. losses in firms and state budget, disturbances of competiveness, lowered employee's morale and others. Frauds and corruptions were increased in the world during last years. Reports with international researches which are cited in this paper given the evidence for this. Social action against these negative phenomena in enterprises is necessary. V Important role coukld be perform by international organizations and effectively operated domestic government authority for economy fraud.en
dc.language.isopl
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectnadużyciapl
dc.subjectmalwersacjepl
dc.subjectkorupcjapl
dc.subjectorganizacje międzynarodowepl
dc.subjectryzykopl
dc.titleNadużycia w działalności przedsiębiorstw. Aspekty międzynarodowepl
dc.title.alternativeAbuses in activities of enterprises. International aspectsen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.physical11-25pl
dc.description.volume4pl
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.5604/18998658.1186372pl
dc.title.journalZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzaniepl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe