Show simple item record

dc.contributor.authorMasiukiewicz, Piotr
dc.contributor.authorDec, Paweł
dc.date.accessioned2018-10-02T07:08:46Z
dc.date.available2018-10-02T07:08:46Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationMasiukiewicz P., Dec P., Panika klientów banków a instrumenty szokowe dezaktywacji, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia ", 2015, vol. 49, nr 4, s. 107-116pl
dc.identifier.issn0459-9586pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/549
dc.description.abstractPrezentowany artykuł dotyczy problemu występowania paniki klientów w bankach na świecie. Zjawisko to po ostatnim kryzysie finansowym zdecydowanie się nasiliło, stąd celowym wydaje się podjęcie próby analizy tego tematu. Problem zarządzania paniką w bankach czy na rynkach finansowych jest niezwykle złożoną kwestią wymagającą zarówno ujęcia teoretycznego, jak i praktycznego. Autorzy podjęli próbę scharakteryzowania paniki jako zjawiska socjoekonomicznego. Poddali analizie behawioralne aspekty paniki i instrumenty jej dezaktywacji. Ponadto opisano przykłady runu na kasy w Europie. Przeprowadzone badania pokazały nie tylko złożoność problemu, ale również skuteczność i zawodność pewnych instrumentów ograniczających, czy wręcz likwidujących, panikę na rynku.pl
dc.description.abstractThis paper concerns the problem of the occurrence of panic clients in banks in the world. This phenomenon was by far the recent financial crisis intensified, hence it is advisable to try to analyse this topic. Problem management in banks and panic in the financial markets is an extremely complex issue that requires both theoretical and practical approach. The authors have attempted to characterize the phenomenon of panic as the socio-economic development. In the article there were analysed behavioural aspects of panic and instruments of its deactivation. In addition, some examples of a run on money in Europe was presented. The study showed not only the complexity of the problem, but also the effectiveness and reliability of certain instruments limiting or even eliminating panic in the market. (original abstract)en
dc.language.isopl
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectczynniki behavioralnepl
dc.subjectdezaktywacjapl
dc.subjectpanikapl
dc.subjectrun na bankipl
dc.titlePanika klientów banków a instrumenty szokowe dezaktywacjipl
dc.title.alternativePanic of Bank Customersnd its Deactivation by Shock Instrumentsen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number4pl
dc.description.physical107-116pl
dc.description.volume49pl
dc.title.journalAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomiapl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe