Show simple item record

dc.contributor.authorMasiukiewicz, Piotr
dc.date.accessioned2018-10-08T07:29:11Z
dc.date.available2018-10-08T07:29:11Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationMasiukiewicz P., Sprawność jako kryterium oceny zarządzania, "Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe TNP", 2017, nr 2, s. 6-20pl
dc.identifier.issn2449-8068pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/556
dc.description.abstractW artykule dokonano przeglądu pojęć i definicji związanych z prakseologiczną kategorią sprawności i odniesiono je do sprawności zarzadzania w ujęciu procesowym. Sprawność zarządzania, w tym podejmowania decyzji, można oceniać poprzez zestaw mierników określających: czas, przestrzeń, jakość, efektywność, racjonalność oraz poprawność (compliance). Racjonalność i jakość zarzadzania są obszarami najtrudniej poddającymi się kwantyfikacji; ale nie jest to niemożliwe. Można sądzić, ze badania prakseologiczne będą rozwijać się w kierunku stworzenia modelu kompleksowej oceny sprawności zarządzania.pl
dc.description.abstractThe definitions and concepts of praxiology category of efficiency and relation of this category to efficient of management as a process were showed in this paper. Efficient of management which include decision taking, could be estimated through the set of indicators which designate: time, space, quality, effectiveness, rationality and compliance. Rationality and quality of management are the areas which quantification are difficult, but possible. It can guess, that researches of praxiology will develop in direction of making the model of full estimate of the management efficiency.en
dc.language.isopl
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkryteriapl
dc.subjectmiernikipl
dc.subjectproces zarządzaniapl
dc.subjectsprawnośćpl
dc.titleSprawność jako kryterium oceny zarządzaniapl
dc.title.alternativeEfficient as criteria estimate managementen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number2pl
dc.description.physical6-20pl
dc.title.journalPrakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe TNPpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe