Show simple item record

dc.contributor.authorMasiukiewicz, Piotr
dc.date.accessioned2018-10-08T07:42:07Z
dc.date.available2018-10-08T07:42:07Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationMasiukiewicz P., Recenzja monografii: Włodzimierz Szpringer, Prawo i ekonomia stabilności finansowej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2015, s. 217 " Bezpieczny Bank", 2016, nr 1, s. 171-178pl
dc.identifier.issn1429-2939pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/557
dc.description.abstractW omawianej monografii W. Szpringera podjęto ważną dla systemu finansowego i jeszcze niedostatecznie zbadaną problematykę. Już sama specyfikacja problemów i zarysowanie obszarów badawczych stanowi o jej wartości. Powinno to zainspirować ośrodki badawczo-naukowe do specjalistycznych badań poszczególnych obszarów zarysowanych w pracy, a w szczególności: stosowanie w praktyce zasady proporcjonalności, sprawność i koordynacja wewnątrz systemu, ocena kosztów wdrażania nowych lub zmienionych regulacji, analiza komparatywna kosztów i efektów działania nowych instytucji, koszty autonomii a stabilność i inne. Monografia będzie z pewnością przydatna dla dalszych studiów, w tym prac magisterskich i doktorskich podejmujących tę problematykę. Monografia Włodzimierza Szpringera to niezwykle wartościowe źródło wiedzy o aktualnym stanie europejskiego systemu stabilności finansowej. Przedstawia skomplikowany obraz i kierunki ewolucji całego systemu. Jej zasadnicza wartość polega na połączeniu prezentacji obowiązujących rozwiązań normatywnych z oceną bardzo złożonego układu powiązań strukturalnych w obrębie instytucji unijnych oraz w relacjach z organami państw członkowskich UE, a także z analizą przewidywanych skutków ekonomicznych. Publikacja wyjaśnia przyczyny zmian i drogę, jaką przebyła strefa euro oraz struktury Unii Europejskiej w reakcji na następstwa kryzysu finansowego subprime. Wyróżnia ją interdyscyplinarne podejście sprzyjające wykorzystaniu wyników przedstawionych analiz w praktyce gospodarczej, w tym propozycje zmiany podejścia do regulowania gospodarki8. Przedstawione w książce koncepcje, a także zgromadzona przez autora bardzo bogata i aktualna literatura, liczne analizy i raporty, będą stanowiły zapewne źródło inspiracji dla badaczy i studentów zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy na temat europejskiego systemu finansowego. Recenzowana monografia prezentuje wartościowe źródło wiedzy i inspiracji dla środowisk związanych z analizą i kształtowaniem polityki gospodarczej i finansowej, stanowi także ważny przyczynek do badań i dyskusji nad bezpieczeństwem finansowym na trzech poziomach: krajów, korporacji i gospodarstw domowych.pl
dc.language.isopl
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectshadow bankingpl
dc.subjectstabilność finansowapl
dc.subjectryzyko systemowepl
dc.titleRecenzja monografii: Prawo i ekonomia stabilności finansowej/ Włodzimierz S Recenzja monografii: Włodzimierz Szpringer, Prawo i ekonomia stabilności finansowej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2015, s. 217pringerpl
dc.typereviewpl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number1pl
dc.description.physical171-178pl
dc.title.journalBezpieczny Bankpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe