Show simple item record

dc.contributor.authorNowicka, Katarzyna
dc.date.accessioned2018-10-12T07:09:26Z
dc.date.available2018-10-12T07:09:26Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationNowicka K., Innowacje w logistyce miejskiej - ITS jako usługa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 2015, nr 383, s. 108-120pl
dc.identifier.issn1899-3192pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/558
dc.description.abstractJakość działań podejmowanych w obszarze zarządzania logistką miejską ma szczególne znaczenie ze względu na postępujące procesy urbanizacyjne powodujące wzrost kongestii. Zatłoczenie w transporcie wpływa na jakość życia i przebywania na terenie miasta. Jego ograniczanie jest tym samym ważnym czynnikiem decydującym o poziomie wydatków z budżetów miejskich na usprawnianie przepływów transportowych osób i ładunków. W tym kontekście wszelkie innowacje usprawniające transport, nieobciążające jednocześnie budżetu samorządu miasta, są wyjątkowo istotne. Celem opracowania jest prezentacja potencjału rozwiązania ITS w modelu usługowym z zastosowaniem cloud computingu (chmury obliczeniowej) jako metody ograniczania kongestii. Koncepcja ta jest przedstawiona na tle badań statutowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przeprowadzonych przez Katedrę Logistyki w latach 2012–2013 za pomocą ankiet wśród 16 przedstawicieli organów władzy samorządowej bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektów ograniczających poziom kongestii na terenie miast wojewódzkich w Polsce, i dalszych prac autorki w tym obszarze badawczym. Najważniejszym wnioskiem wynikającym z podjętej analizy jest marginalne wykorzystanie potencjału ITS przez zarządzających tymi projektami w polskich samorządach, szczególnie wobec możliwości, które daje sektorowi publicznemu model cloud computingpl
dc.description.abstractThe quality of activities undertaken in the city logistics management is of particular importance due to progressive urbanization processes resulting in increased congestion. Congestion in transport affects the quality of life and residing in the city. Its limitation is thus an important determinant influencing both: the level of expenditure budgets and the improvement of urban transport flows of people and goods. In this context, any innovations to improve transportation with low-impact on city government budget, are extremely important. The aim of this paper is to present the potential of ITS solutions in the cloud computing service model as a method of congestion reduction. This concept is shown in the background of Warsaw School of Economics (SGH) statutory research conducted by Logistics Department in 2012-2013 through the surveys of 16 representatives of local authorities directly involved in the implementation of projects to reduce the level of congestion in voivodeship cities in Poland. The most important finding of the analysis is a marginal use of the potential of ITS undertaken for managing these projects in the Polish local governments in particular to the opportunities offered to the public sector by cloud computing modelen
dc.language.isopl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectITSpl
dc.subjectinnowacje w logistycepl
dc.subjectcloud computingpl
dc.titleInnowacje w logistyce miejskiej - ITS jako usługapl
dc.title.alternativeInnovations in City Logistics - ITS as a Serviceen
dc.typearticlepl
dc.description.physical108-120pl
dc.description.volume383pl
dc.identifier.eissn2392-0041pl
dc.title.journalPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiupl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.