Show simple item record

dc.contributor.authorNowicka, Katarzyna
dc.date.accessioned2018-10-12T07:36:23Z
dc.date.available2018-10-12T07:36:23Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationNowicka K., Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw wobec potencjału cloud computingu, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 2017, nr 1, s. 85-99pl
dc.identifier.issn1896-656Xpl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/559
dc.description.abstractPrzedsiębiorstwa poszukują możliwości ograniczania kosztów i obszarów stymulowania poziomu innowacyjności. Obydwa te aspekty mogą być skutecznie wspierane przez zastosowanie cloud computing, bez jednoczesnej potrzeby dokonywania wyboru typu trade-off. Celem artykułu jest udowodnienie, że przetwarzanie w chmurze daje przedsiębiorcom możliwość równoczesnego ograniczania kosztów, jak i wspierania ich działań związanych z wybranym kierunkiem rozwoju innowacji. Ma zarówno bezpośredni wpływ na poziom i strukturę kosztów w przedsiębiorstwie, jak i wpływ pośredni, np. związany ze skróceniem czasu wprowadzania nowych rozwiązań na rynek, podejmowania decyzji, czyli ograniczeniem kosztów projektów.pl
dc.description.abstractEnterprises seek for possibilities to limit the costs and for areas that stimulate the level of innovation. Both of these aspects can be effectively supported by application of cloud computing, without a simultaneous need to make a choice of a trade-off type. The aim of the article is to prove that cloud computing provides entrepreneurs with the possibility to limit the costs and at the same time to support their activities related to the selected direction of innovation development. It has both a direct influence on the level and structure of costs in the enterprise, as well as an indirect influence, e.g. related to shortening the time for introduction of new solutions to the market, making decisions or limiting the costs of projects.en
dc.language.isopl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectcloud computingpl
dc.subjectkonkurencyjnośćpl
dc.titleKonkurencyjność polskich przedsiębiorstw wobec potencjału cloud computingu,pl
dc.title.alternativeCompetitiveness of Polish enterprises in relation to the potential of cloud computingen
dc.typearticlepl
dc.description.number1pl
dc.description.physical85-99pl
dc.title.journalKwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwiepl
dc.identifier.urlpublisherhttps://przedsiebiorstwo.waw.pl/resources/html/article/details?id=147494pl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.