Show simple item record

dc.contributor.authorKuźnar, Andżelika
dc.contributor.authorMenkes, Jerzy
dc.contributor.authorMichalska-Haduch, Agata
dc.date.accessioned2018-10-16T06:58:54Z
dc.date.available2018-10-16T06:58:54Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationKuźnar A., Menkes J., Michalska-Haduch A., Atlantic Bridge. Two Perspectives – Polish and Mexican, "Studia Prawno-Ekonomiczne", 2018, t. 106, s. 235-250en
dc.identifier.issn0081-6841en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/564
dc.description.abstractThe aim of this paper is to examine the importance of the participation of Poland and Mexico, as medium‑sized countries, in institutions of the Atlantic Bridge, viewed from their perspective. We conduct an interdisciplinary study into relationships of regional and transregional integration groupings and defence alliances. We analyse the possible geopolitical and geo‑economic situation of Poland and Mexico in the event of weakening or disintegration of the EU, NAFTA, or NATO. We present two extreme scenarios as possible results of Brexit and the electoral victory of Donald Trump. According to the first scenario, the EU and NAFTA will not survive. For Poland and Mexico this would mean a lack of external support for reforms and of the barriers protecting them from disintegration of their democratic states and liberal values. In the second scenario, both Brexit and Trumpism are seen as only turbulences, after which the systems will regain their stability. In this scenario, there would be a further decrease in the developmental differences between Poland and Mexico on one hand, and the EU and NAFTA on the other.en
dc.description.abstractCelem artykułu jest zbadanie wagi uczestnictwa Polski i Meksyku, a więc państw średniej wielkości w instytucjach mostu atlantyckiego z ich perspektywy. Prowadzimy interdyscyplinarne badanie relacji regionalnych i transregionalnych ugrupowań integracyjnych i sojuszu obronnego. Szukamy odpowiedzi na pytanie o możliwą sytuację geopolityczną i geoekonomiczną Polski i Meksyku w przypadku osłabienia bądź rozpadu UE, NAFTA i NATO. Przedstawiamy dwa skrajne scenariusze skutków Brexitu i wyborczego zwycięstwa D. Trumpa. Według pierwszego UE i NAFTA nie przetrwają. Dla Polski i Meksyku oznaczać to będzie brak zewnętrznego wsparcia dla reform społeczno‑polityczno‑gospodarczych i barier przed destrukcją państwa demokratycznego i wartości liberalnych. W drugim scenariuszu zarówno Brexit, jak i trumpizm są jedynie turbulencjami, po których układ odzyska stabilność. Będzie następować dalsze zmniejszanie różnic rozwojowych między Polską i Meksykiem z jednej strony a państwamiUE i NAFTA z drugiej.pl
dc.language.isoen
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.subjectEUen
dc.subjectNAFTAen
dc.subjectNATOen
dc.subjectPolanden
dc.subjectMexicoen
dc.subjectAtlantic Bridgeen
dc.subjecteconomic integrationen
dc.titleAtlantic Bridges. Two Perspectives – Polish and Mexicanen
dc.title.alternativeMost atlantycki. Dwie perspektywy – polska i meksykańskapl
dc.typearticleen
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawieen
dc.contributor.organizationTecnologico de Monterreyen
dc.description.physical235-250en
dc.description.volume106en
dc.identifier.eissn2450-8179en
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.26485/SPE/2018/106/14en
dc.title.journalStudia Prawno-Ekonomicznepl
dc.title.jurnalparallelStudies in law and economicsen
dc.identifier.urlpublisherhttp://www.ltn.lodz.plen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe