Show simple item record

dc.contributor.authorKowalczyk, Stanisław
dc.date.accessioned2018-10-24T10:21:57Z
dc.date.available2018-10-24T10:21:57Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationKowalczyk S., Jeremy Rifkin's utopia of the economy of abundance, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 2017, nr 2, s. 40–49en
dc.identifier.issn1896-656Xen
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/598
dc.description.abstractThe article is a voice in the discussion on the directions of the evolution of the global economy. The reference plane is a reflection on J. Rifkin's book titled: The Zero marginal Cost Society. The article critically analyses some of the assumptions and conclusions contained in the work of Rifkin. The main topics of the discussion include the reality of such principles as the need to reduce the human population, or total elimination of intellectual property rights. On the other hand, one of the dubious trends was inter alia dominance of communities' production in the world economy already in the half of the twenty-first century. The article also points out to issues relevant to the future development strategies completely omitted in the work of Rifkinen
dc.description.abstractArtykuł jest głosem w dyskusji o kierunkach ewolucji gospodarki światowej. Płaszczyzną odniesienia do rozważań jest książka J. Rifkina pt: Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. W artykule krytycznej analizie poddano niektóre założenia, jak i konkluzje zawarte w pracy Rifkina. Do głównych zagadnień dyskusyjnych zaliczono realność takich założeń jak konieczność redukcji populacji ludzkości, czy całkowita eliminacja praw własności intelektualnej. Z kolei za wątpliwe kierunki zmian uznano m.in. dominację wspólnot produkcyjnych w gospodarce światowej już około połowy XXI w. Wskazano także na zagadnienia istotne dla przyszłych strategii rozwojowych, zupełnie pominięte w pracy Rifkina.pl
dc.language.isoen
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectmarginal costsen
dc.subjectworld economyen
dc.subjectownership or accessen
dc.titleJeremy Rifkin’s utopia of the economy of abundanceen
dc.title.alternativeJeremiego Rifkina utopia gospodarki obfitościpl
dc.typearticleen
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawieen
dc.description.number2en
dc.description.physical40-49en
dc.title.journalKwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwiepl
dc.identifier.urlpublisherhttp://redakcjaprzedsiebiorstwo@sgh.waw.plen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.