Show simple item record

dc.contributor.authorKowalczyk, Stanisław
dc.date.accessioned2018-10-25T09:08:54Z
dc.date.available2018-10-25T09:08:54Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKowalczyk S., Bezpieczeństwo żywności w epoce nierówności, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 2016, nr 2, s. 5-14pl
dc.identifier.issn1896-656Xpl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/600
dc.description.abstractW następstwie globalizacji dochodzi w strukturze świata do głębokich zmian politycznych, społecznych i gospodarczych. Odnosi się to także do produkcji i obrotu żywnością. Zmia-ny polegają głównie na wydłużaniu się łańcuchów dostaw i postępującej anonimowości tego rynku. Pojawiło się wraz z tym wiele niekorzystnych zjawisk: wzrost oszustw, w tym fałszerstw żywności, zatruć i skażeń przekładających się na epidemie chorób pokarmowych, a w konsekwencji obniżenie poziomu jakości i bezpieczeństwa żywności. Wymaga to radykalnych działań zaradczych, które musi poprzedzić dogłębna analiza ryzyka związanego z żywnością. Próbą odpowiedzi na tak sformułowany postulat jest autorski model JOOB. Autor przyjmuje założenie, że pierwotna jest jakość żywności, która jest zagrożona oszustwami i fałszerstwami żywności oraz działaniami bioterrorystycznymi. W następstwie podejmowanych działań zaradczych osiągany jest pożądany stan bezpieczeństwa żywności.pl
dc.description.abstractGlobalization leads to profound political, social and economic changes in the structure of the world. This also applies to the production and marketing of food. The changes consist mainly in lengthening of the supply chains and increasing anonymity of the market. Along with this, numerous negative phenomena occur: increase in frauds, including food counterfeiting, poisoning and contamination resulting in food-borne illness outbreaks, and consequently, reducing the level of food quality and safety. The above requires radical remedial actions, preceded by comprehensive analysis of the risk associated with food. An Author's JOOB model is an attempt to respond to the idea formulated above. The Author assumes that it is the quality of food that is rudimentary, and it is threatened by food frauds and counterfeiting, and bioterrorist activities. As a consequence of the remedial actions undertaken, a desired state of food safety is achieveden
dc.language.isopl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectbezpieczeństwo żywnościpl
dc.subjectmodel JOOBpl
dc.subjectłańcuch żywnościowypl
dc.titleBezpieczeństwo żywności w epoce nierównościpl
dc.title.alternativeFood safety in an era of inequalityen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number2pl
dc.description.physical5-14pl
dc.title.journalKwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwiepl
dc.identifier.urlpublisherhttp://redakcjaprzedsiebiorstwo@sgh.waw.plpl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.