Show simple item record

dc.contributor.authorKowalczyk, Stanisław
dc.contributor.authorSobiecki, Roman
dc.date.accessioned2018-10-26T07:34:03Z
dc.date.available2018-10-26T07:34:03Z
dc.date.issued2011-10
dc.identifier.citationKowalczyk S., Sobiecki R., Europejski Model Rolnictwa wobec wyzwań globalnych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 2011, nr 4, s. 35-58pl
dc.identifier.issn0044-1600pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/601
dc.description.abstractThe authors raise an extremely important, yet controversial, issue concerning the future of the European Model of Agriculture (EMA) under the circumstances of increased globalisation. In various respects, EU agriculture constitutes an exceptional subsystem, which has emerged as a result of implementing the Common Agricultural Policy. The study includes an analysis of the underlying features embedded in this model, significant for its competitiveness under globalisation conditions. The analysis also covers the consequences of globalisation, such as the necessity to verify the categories marginal to agricultural production conditions, and the impact of globalisation on food safety. As the final conclusion, the authors suggest a number of premises indicating that globalisation, without specific political and economic measures, may result in downgrading the EMA, which may lead to its rejection or decline, hence to the marginalisation of agriculture in the EU countries.en
dc.description.abstractAutorzy podejmują niezwykle ważny i jednocześnie dyskusyjny problem przyszłości Europejskiego Modelu Rolnictwa w warunkach narastającej globalizacji. Rolnictwo unijne stanowi pod wieloma względami wyjątkowy subsystem, jaki powstał w następstwie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej. Praca zawiera analizę podstawowych cech tego modelu, istotnych z punktu widzenia jego konkurencyjności w warunkach globalizacji. Analizowane są także takie następstwa globalizacji, jak konieczność weryfikacji kategorii marginalnych warunków produkcji rolnej oraz wpływ globalizacji na bezpieczeństwo żywnościowe. W konkluzji autorzy stwierdzają, że wiele wskazuje na to, iż globalizacja bez określonych działań politycznych i ekonomicznych może doprowadzić do degeneracji EMR i w efekcie jego odrzucenia lub zaniku, a więc do marginalizacji rolnictwa krajów Unii Europejskiej.pl
dc.language.isopl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectglobalizacjapl
dc.subjectmodel rolnictwapl
dc.subjectskala produkcjipl
dc.subjectcechy gospodarstwa rolnegopl
dc.titleEuropejski Model Rolnictwa wobec wyzwań globalnychpl
dc.title.alternativeThe European Model of Agriculture in Relation to Global Challengesen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number4pl
dc.description.physical35-58pl
dc.title.journalZagadnienia Ekonomiki Rolnejpl
dc.title.jurnalparallelProblems of Agricultural Economicsen
dc.identifier.urlpublisherhttp://www.zer.waw.pl/Issue-3-2017,2709pl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.