Show simple item record

dc.contributor.authorKowalczyk, Stanisław
dc.date.accessioned2018-10-26T12:32:58Z
dc.date.available2018-10-26T12:32:58Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationKowalczyk S., Agrobiznes i kryzys, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 2009, nr 4, s. 27-34pl
dc.identifier.issn1896-656Xpl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/605
dc.description.abstractWspółczesny kryzys ekonomiczny swoim zasięgiem obejmuje wszystkie regiony i sfery gospodarki światowej. Głębokość oddziaływania zjawisk kryzysowych jest jednak zróżnicowana, tak w układzie państw, regionów, jak i sektorów gospodarki. Analiza tych zjawisk na przykładzie gospodarki polskiej wskazuje, że agrobiznes jest jednym z sektorów, który radzi sobie stosunkowo lepiej w tych warunkach. Świadczy o tym m.in. spadek udziału firm tego sektora w bankructwach firm ogółem w ostatnich dwóch latach. Autor analizuje możliwe przyczyny tej względnie większej odporności agrobiznesu na globalne zjawiska kryzysowe.pl
dc.description.abstractCurrent economic crisis encompasses all regions and areas of the world economy. The depth of the crisis events impact, however, is diverse in the systems of states, regions and also economic sectors. The analysis of these phenomena on the Polish economy example shows, that agribusiness is one of the sectors, which can cope relatively well in these conditions. The evidence of it is the fall of this sector firms share in total business bankruptcies in the last two years. The author analyzes the possible reasons for the relatively better resistance of the agribusiness to the global crisis phenomenaen
dc.language.isopl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectagrobiznespl
dc.subjectkryzyspl
dc.subjectcechy agrobiznesupl
dc.subjectAgribusinessen
dc.subjectcrisisen
dc.subjectcharacteristics of agribusinessen
dc.titleAgrobiznes i kryzyspl
dc.title.alternativeAgribusiness and crisisen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number4pl
dc.description.physical27-34pl
dc.title.journalKwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwiepl
dc.identifier.urlpublisherhttp://redakcjaprzedsiebiorstwo@sgh.waw.plpl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.