Show simple item record

dc.contributor.authorMalik, Radosław
dc.contributor.editorPoznańska, Krystyna
dc.contributor.editorKraj, Kamil M.
dc.date.accessioned2018-10-26T12:38:56Z
dc.date.available2018-10-26T12:38:56Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationMalik R., Rola aglomeracji miejskich w Polsce w offshoringu usług biznesowych. W: Ekonomia / red. Poznańska K., Kraj K.M., Warszawa, 2015.pl
dc.identifier.isbn978-83-8030-008-8pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/606
dc.description.abstractWyniki badania aglomeracji miejskich jako lokalizacji goszczących dla offshoringu usług biznesowych wskazują na dużą koncentrację tej działalności w siedmiu głównych ośrodkach w Polsce (Kraków, Warszawa, Wrocław, Trójmiasto, Łódź, Aglomeracja Śląska, Poznań). Rezultaty analizy najważniejszych lokalizacji potwierdzają silną pozycję konkurencyjną Krakowa oraz nieco słabszą Warszawy i Wrocławia. Przenoszone usługi biznesowe mają bardzo duże znaczenie dla lokalnych gospodarek Krakowa i Wrocławia, ale umiarkowane dla Warszawy. Poszukiwanie przez korporacje transnarodowe różnorodnych walorów lokalizacji prowadzi do rozbudowy ich portfeli lokalizacji i ekspansji poza główne ośrodki offshoringu (np. Olsztyn, Opole, Szczecin, Lublin). Ewolucja motywów przenoszenia usług biznesowych w kierunku podnoszenia efektywności i konkurencyjność przedsiębiorstw wskazuje na dobre perspektywy rozwoju tej działalności w lokalizacjach o największych zasobach kapitału ludzkiego (Warszawa, Kraków Wrocław) i korzystnych uwarunkowaniach instytucjonalnych otoczenia biznesowego (Kraków). Znacząca luka między zdolnością konkurencyjną a aktualną pozycją konkurencyjną sugeruje możliwość szybkiego rozwoju offshoringu usług biznesowych w Poznaniu i Łodzi.pl
dc.description.abstractResults of research on competitiveness of metropolitan areas, as host locations for offshoring of business services, show large concentration of offshoring activities in the seven main locations in Poland (i.e. Cracow, Warsaw, Wroclaw, Tricity, Lodz, Upper Silesia and Poznan). The outcome of the analysis of these leading locations proves a strong competitive position of Cracow and slightly weaker of Warsaw and Wroclaw. Offshored business services have vital importance to the local economy in Cracow and Wroclaw, yet moderate in Warsaw. In search for various qualities of host locations, transnational corporations tend to expand a portfolio of their operations outside the main offshoring hubs in Poland to a tier-3 locations such as Olsztyn, Opole, Szczecin, Lublin. The evolution of offshoring’s motives, in the direction of improving effectiveness and competiveness of enterprises, indicates good prospects for development in cities with a large stock of human capital (Warsaw, Cracow, Wroclaw) and the supportive institutional environment (Cracow). A considerable gap between a current competitive position and a competitive potential shows opportunities for a significant development of business services offshoring in Poznan and Lodz.en
dc.language.isopl
dc.publisherSzkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawniczapl
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/*
dc.subjectoffshoringpl
dc.subjectusługi biznesowepl
dc.subjectmiastapl
dc.subjectkonkurencyjnośćpl
dc.subjectczynniki lokalizacjipl
dc.subjectwalory lokalizacjipl
dc.subjectkonkurencjapl
dc.subjectstrategia lokalizacjipl
dc.subjectportfel lokalizacjipl
dc.subjectkorporacje transnarodowepl
dc.subjectoffshoringen
dc.subjectbusiness serviceen
dc.subjectcitiesen
dc.subjectcompetitivenessen
dc.subjectlocation factorsen
dc.subjectcompetitionen
dc.subjectlocalization strategiesen
dc.subjectlocalization portfolioen
dc.subjecttransnational corporationen
dc.subjectPolish economyen
dc.titleRola aglomeracji miejskich w Polsce w offshoringu usług biznesowychpl
dc.title.alternativeMetropolitan areas in Poland as host locations for offshoring of business servicesen
dc.typebooksectionpl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.physical73-93pl
dc.title.containerEkonomiapl
dc.identifier.urlpublisherhttp://administracja.sgh.waw.pl/pl/OW/publikacje/Documents/Ekonomia_Poznanska.pdfpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe