Show simple item record

dc.contributor.authorKowalczyk, Stanisław
dc.date.accessioned2018-10-31T09:42:17Z
dc.date.available2018-10-31T09:42:17Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationKowalczyk S., Konsekwencje globalizacji dla rolnictwa europejskiego, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", 2012, t. 12 (27), nr 1, s. 113-126pl
dc.identifier.issn2081-6960pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/618
dc.description.abstractOpracowanie poświęcone jest aktualnym i kontrowersyjnym zagadnieniom globalizacji agrobiznesu, w tym zwłaszcza jej konsekwencjom dla unijnego rolnictwa. Omówiono takie problemy jak zakres i głębokość procesów globalizacyjnych w poszczególnych ogniwach agrobiznesu, w tym szczególnie w rolnictwie, specyfikę tego procesu w tym sektorze gospodarki, skutki globalizacji dla rolnictwa unijnego oraz możliwe konsekwencje tego procesu. Analizie poddano tak istotne dla przyszłości rolnictwa UE procesy jak koncentracja podmiotowa, procesy unifikacji prawa w układzie globalnym, migracje siły roboczej, unifikacja modeli konsumpcji żywności, inwestycje zagraniczne w agrobiznesie oraz transmisja sygnałów rynkowych w warunkach globalizacji. Pracę kończą uwagi na temat możliwych skutków globalizacji dla agrobiznesu, a zwłaszcza dla rolnictwa unijnego.pl
dc.description.abstractThe study relates to current and controversial issues of globalization of agribusiness, in particular globalization of EU agriculture. Such issues as the scope and depth of globalization in the individual stages in agribusiness especially in agriculture, the specificity of this process in this sector, the impact of globalization on the EU agriculture and the possible consequences of this process are discussed. Processes so important to the future of EU agriculture, as the concentration in agribusiness, the processes of unification of law in the global system, migration of labour, unification of food consumption patterns, foreign investment in agribusiness and transmission of market signals are analyzed in terms of globalization. The paper ends with remarks on the possible consequences of globalization for agribusiness, and especially the EU agricultureen
dc.language.isopl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectglobalizacjapl
dc.subjectglobalizacja agrobiznesupl
dc.subjectspecyfika globalizacji agrobiznesupl
dc.subjectrolnictwo unijnepl
dc.subjectkonsekwencje globalizacji agrobiznesupl
dc.subjectglobalizationen
dc.subjectglobalization of agribusinessen
dc.subjectspecificity of globalization of agribusinessen
dc.subjectEU agricultureen
dc.subjectimplications of globalization of agribusinessen
dc.titleKonsekwencje globalizacji dla rolnictwa europejskiegopl
dc.title.alternativeThe consequences of globalization for European agricultureen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number1pl
dc.description.physical113-126pl
dc.description.volume12 (270pl
dc.title.journalZeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowegopl
dc.identifier.urlpublisherhttp://www.wne.sggw.pl/czasopisma/problemy-rolnictwa-swiatowegopl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.