Show simple item record

dc.contributor.authorRocki, Marek
dc.date.accessioned2018-11-07T07:24:33Z
dc.date.available2018-11-07T07:24:33Z
dc.date.issued2018-10
dc.identifier.citationRocki M., Jakość kształcenia a ekonomiczne losy absolwentów. Analiza przypadków, "Nauka i Szkolnictwo wyższe", 2018, nr 1, s. 219-239pl
dc.identifier.issn1231-0298pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/619
dc.description.abstractPrzedmiotem niniejszego opracowania jest skonfrontowanie ekonomicznych losów absolwentów rocznika 2014 wybranych kierunków atypowych prowadzonych jako studia II stopnia w rok po uzyskaniu dyplomu, z opiniami i informacjami zawartymi w raportach z wizytacji oraz w uchwałach Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Podstawą analiz w zakresie ekonomicznych losów absolwentów jest baza danych, z której generowane są raporty w tym zakresie (www.ela.nauka.gov.pl). Źródłem danych jest ZUS. Absolwenci danego kierunku studiów charakteryzowani są przeciętnymi wynagrodzeniami, czasem poszukiwania pracy i doświadczeniem bezrobocia. Ponieważ absolwenci podejmują prace w różnych regionach Polski, charakteryzujących się zróżnicowanym poziomem bezrobocia i poziomem średnich wynagrodzeń, to w charakterystyce poszczególnych – wybranych do analiz grup absolwentów – podawane są także wskaźniki dotyczące bezrobocia absolwentów i wynagrodzeń w odniesieniu do bezrobocia i wynagrodzeń w powiatach zamieszkania absolwentów. Takie zestawienie posłuży weryfikacji hipotezy głoszącej, że raporty i oceny PKA nie zawsze zawierają informacje, które mogłyby być pożyteczne w wyborze kierunku studiów.pl
dc.description.abstractThe aim of this paper is to confront the economic fate of 2014 graduates of selected atypical degree courses as second-degree studies with opinions and information contained in reports and resolutions of the Presidium of the Polish Accreditation Committee. This combination will be used to verify the hypothesis that the PKA reports and assessments do not always contain information that could be useful in choosing the field of study.en
dc.language.isopl
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/*
dc.subjectabsolwencipl
dc.subjectjakość kształceniapl
dc.subjectpolska komisja akredytacyjnapl
dc.subjectszkolnictwo wyższepl
dc.titleJakość kształcenia a ekonomiczne losy absolwentów: analiza przypadkówpl
dc.title.alternativeThe quality of teaching and the economic future of graduates. Case analysis.en
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number1pl
dc.description.physical219 - 239pl
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.14746/nisw.2018.1.11pl
dc.title.journalNauka i Szkolnictwo wyższepl
dc.identifier.urlpublisherhttps://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/indexpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe