Show simple item record

dc.contributor.authorKorpus, Joanna
dc.date.accessioned2019-01-16T10:01:23Z
dc.date.available2019-01-16T10:01:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationKorpus J., Kontrola fuzji i przejęć w Polsce a fazy cyklu koniunkturalnego, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 2018, nr 4, s. 49-58pl
dc.identifier.issn0860-6846pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/639
dc.description.abstractFuzje i przejęcia przedsiębiorstw to procesy mające zastosowanie w realizacji strategii wzrostu i rozwoju, które ze względu na wysoką dynamikę i wielość implikacji, jakie ze sobą niosą, stanowią wyzwanie dla organów ochrony konkurencji. W pracy przedstawiono wyniki badań empirycznych, które pozwoliły na zidentyfikowanie prawidłowości zachodzących między natężeniem procesów konsolidacyjnych rozpatrywanych przez urząd antymonopolowy a fazami cyklu koniunkturalnego w Polsce oraz zależności między regulacjami prawnymi w zakresie kontroli koncentracji a cyklem koniunkturalnym.pl
dc.description.abstractMergers and acquisitions of enterprises are processes used in the growth and development strategies, which, due to the high dynamics and multiplicity of implications they carry, pose a challenge for competition authorities. The paper presents the results of empirical research, which allowed to identify regularities between the intensity of consolidation processes considered by the Antimonopoly Office and the phases of the business cycle in Poland as well as the relationship between legal regulations in the scope of concentration control and the business cycle.en
dc.language.isopl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectfuzje i przejęciapl
dc.subjectprocesy koncentracjipl
dc.subjectkontrola koncentracjipl
dc.subjectcykl koniunkturalnypl
dc.subjectmergers and acquisitionsen
dc.subjectprocesses of concentrationen
dc.subjectcontrol of concentrationen
dc.subjectmerger controlen
dc.subjectbusiness cycleen
dc.titleKontrola fuzji i przejęć w Polsce a fazy cyklu koniunkturalnegopl
dc.title.alternativeControl of Mergers and Acquisitions in Poland and the Business Cycle Phasesen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number4pl
dc.description.physical49-58pl
dc.title.journalEkonomika i Organizacja Przedsiębiorstwapl
dc.identifier.urlpublisherhttp://www.wydawnictwo.orgmasz.pl/pl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.