Show simple item record

dc.contributor.authorJarosz-Nojszewska, Anna
dc.contributor.editorZawistowski, Andrzej
dc.date.accessioned2019-01-22T10:05:10Z
dc.date.available2019-01-22T10:05:10Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationJarosz-Nojszewska A., Ubezpieczenie od bezrobocia w Drugiej Rzeczypospolitej. W: Ekonomia, społeczeństwo, polityka : studia ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. rocznicę urodzin / red. Zawistowski A., Warszawa 2012.pl
dc.identifier.isbn978-83-7378-703-2pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/644
dc.description.abstractArtykuł przedstawia wprowadzenie w Drugiej Rzeczypospolitej ubezpieczenia na wypadek braku pracy oraz jego ewolucję w okresie międzywojennym. W latach 1918-1939 polityka państwowa wobec bezrobocia, a w związku z tym i wobec kwestii związanych z ubezpieczeniem od braku pracy podlegała ewolucji. W początkowym okresie dominowały akcje o charakterze charytatywno-opiekuńczym, w niewielkim zakresie zabiegano o tworzenie nowych miejsc pracy czy organizowanie robót publicznych. Jednakże w okresie kryzysu lat 1924–1926 podjęto zakończone sukcesem prace nad wprowadzeniem powszechnego ubezpieczenia od bezrobocia. Pierwszym krokiem było wprowadzenie jednolitego ubezpieczenia od braku pracy dla robotników, bez względu na miejsce zamieszkania. Pomimo niewątpliwych wad pierwszej polskiej ustawy o ubezpieczeniu od bezrobocia (jak zbyt niskie świadczenia, brak świadczeń dla pracowników najmniejszych przedsiębiorstw itd.) była ona dużym osiągnięciem dla pracowników. Rozciągnięcie ustawy na pracowników umysłowych było kolejnym, naturalnym krokiem rozwoju systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. W pierwszych latach wielkiego kryzysu rząd prowadził dość ograniczoną walkę z bezrobociem – w tym okresie podjęto wiele decyzji niekorzystnych dla robotników, jak m.in. wydłużenie czasu pracy, likwidacja angielskiej soboty, skrócenie urlopów. Jednym z elementów nowej polityki były zmiany w systemie ubezpieczeń od bezrobocia, bardzo niekorzystne dla ubezpieczonych. Po zakończeniu kryzysu, mimo poprawy stanu finansów Funduszu Bezrobocia, a także dobrej koniunktury w gospodarce, nie zdecydowano się na żadne zmiany w systemie ubezpieczeń od bezrobocia.pl
dc.language.isopl
dc.publisherOficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa W Warszawiepl
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectunemploymenten
dc.subjectworken
dc.subjectemploymenten
dc.subjectthe Second Polish Republicen
dc.subjectsocial insuranceen
dc.subjectsocial policyen
dc.subjecteconomic historyen
dc.subjecthistoria gospodarczapl
dc.subjectubezpieczenia społecznepl
dc.subjectpracapl
dc.subjectbezrobociepl
dc.subjectzatrudnieniepl
dc.subjectpolityka społecznapl
dc.titleUbezpieczenie od bezrobocia w Drugiej Rzeczypospolitejpl
dc.typebooksectionpl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.physical211-225pl
dc.title.containerEkonomia, społeczeństwo, polityka : studia ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. rocznicę urodzinpl
dc.identifier.urlpublisherhttp://wydawnictwo.sgh.waw.plpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe