Show simple item record

dc.contributor.authorJarosz-Nojszewska, Anna
dc.date.accessioned2019-01-28T09:25:22Z
dc.date.available2019-01-28T09:25:22Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationJarosz-Nojszewska A., Bezrobocie w Polsce w latach 1918-2018, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa", 2018, nr 3, s. 101-119pl
dc.identifier.issn2082-0976pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/668
dc.description.abstractArtykuł stanowi syntetyczne omówienie i analizę zjawiska bezrobocia w trzech okresach – Drugiej Rzeczypospolitej, Polski Ludowej oraz Trzeciej Rzeczypospolitej. Bezrobocie w Polsce w całym badanym okresie było konsekwencją zarówno uwarunkowań historycznych, jak i zmian ekonomiczno-społecznych. W okresie międzywojennym bezrobocie było efektem powojennego wyżu demograficznego, zacofanej struktury gospodarczej państwa oraz wielkiego kryzysu gospodarczego. Po drugiej wojnie światowej Polska znalazła się w bloku państw komunistycznych, a ideologia komunistyczna zakładała likwidację bezrobocia i realizację polityki pełnego zatrudnienia. W PRL realizacja polityki pełnego zatrudnienia przyniosła w efekcie bezrobocie ukryte, będące dużym obciążeniem dla państwowej gospodarki. Sytuacja uległa zmianie po transformacji ustrojowej lat 90. Po 1989 r. ponownie pojawiło się prawnie usankcjonowane bezrobocie, które było wynikiem przemian gospodarczych i społecznych. We wszystkich badanych okresach bezrobocie najbardziej dotykało młodzież oraz kobiety. Problem bezrobocia (zmniejszającego się w ostatnich latach) nadal dotyczy polskiej gospodarki. Dzięki pomocy Unii Europejskiej oraz rządowym programom rynku pracy zjawisko to ma znacznie łagodniejszy charakter.pl
dc.description.abstractThe article presents a synthetic analysis of unemployment in three periods of Polish history: the Second Polish Republic, the Polish People’s Republic (PRL) and the Third Polish Republic. In all these periods, unemployment was a consequence of historical conditions as well as economic and social changes. In the interwar period, the unemployment was a result of a traditional economic structure, the Great Depression and the post-war demographic boom. After the Second World War Poland became part of the Soviet bloc, and the official ideology declared full employment. In the Polish People’s Republic the consequence of this policy was hidden unemployment, which proved a heavy burden for the economy. Official unemployment returned after 1989, as a result of economic and social changes. In all the three abovesaid time spans, women and young people were most significantly affected by the unemployment. This issue is still regarded as crucial, though thanks to government programmes and aid provided by the European Union, its effects appear to be less severe.en
dc.language.isopl
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectbezrobociepl
dc.subjectpracapl
dc.subjectzatrudnieniepl
dc.subjectDruga Rzeczpospolitapl
dc.subjectPolska Rzeczpospolita Ludowapl
dc.subjectTrzecia Rzeczpospolitapl
dc.subjectpolityka społecznapl
dc.subjecthistoria gospodarczapl
dc.subjecteconomic historyen
dc.subjectsocial insuranceen
dc.subjectsocial policyen
dc.subjectthe Second Polish Republicen
dc.subjectunemploymenten
dc.subjectworken
dc.subjectemploymenten
dc.subjectPolish People’s Republicen
dc.subjectthe Third Polish Republicen
dc.titleBezrobocie w Polsce w latach 1918-2018pl
dc.title.alternativeUnemployment in Poland in 1918–2018en
dc.typearticlepl
dc.description.number3pl
dc.description.physical101-119pl
dc.title.journalKwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Pracepl
dc.identifier.urlpublisherhttp://wydawnictwo.sgh.waw.plpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe