Show simple item record

dc.contributor.authorBentkowska, Katarzyna
dc.contributor.editorSobiecki, Roman
dc.date.accessioned2019-02-04T10:22:07Z
dc.date.available2019-02-04T10:22:07Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationBentkowska K., Wpływ zmian instytucjonalnych na pozycję konkurencyjną producentów piwa w Polsce. W: Przeciwdziałanie turbulencjom w gospodarce / red. Sobiecki R., Warszawa, 2015pl
dc.identifier.isbn978-83-8030-003-3pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/674
dc.description.abstractUwarunkowania instytucjonalne i ich zmiany często są pomijane w analizach ekonomicznych. Ekonomia neoklasyczna dążyła do stworzenia modeli wyjaśniających funkcjonowanie gospodarki przy wykorzystaniu abstrakcyjnych założeń. Pozwalało to wyciągać wnioski właściwe dla każdego otoczenia, a więc bez odniesienia ich do zagadnień instytucjonalnych. W efekcie pomijanych było wiele ważnych uwarunkowań (także np. niepełna racjonalność podmiotów czy występowanie niepewności) i wnioski płynące z analiz były niepełne, a czasem nawet błędne. Paradygmat ekonomii neoklasycznej nie był odpowiedni m.in. do wyjaśniania zmian gospodarczych. Tymczasem w ciągle zmieniającym się świecie, w którym występuje duża niepewność, konieczne jest podejmowanie prób zrozumienia przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych. J.H. Dunning zwraca uwagę na istotne wady ekonomii neoklasycznej - w zbyt małym zakresie uwzględnia ona instytucje i ogranicza rolę rządu i jego polityk do stworzenia infrastruktury zawierania transakcji rynkowych oraz dostarczania produktów i usług, których wolny rynek nie zapewnia. Ignoruje też wpływ uwarunkowań kulturowych na rozwój. W rezultacie wszystkie kraje, zarówno rozwinięte jak i rozwijające, traktowane są jako podobne i wnioski z analiz ekonomicznych nie sprawdzają się w praktyce. Tymczasem wyniki badań pokazują, że jakość działających w państwie instytucji, wprowadzanych reform, wsparcia dla przedsiębiorców, ochrony praw własności, kapitału społecznego itp. są krytycznymi czynnikami rozwoju. Niezbędne staje się więc włączanie do analiz instytucji, dzięki czemu możliwe będzie lepsze wyjaśnienie zachodzące w gospodarce przemian. W opracowaniu przeanalizowane zostały zmiany zachodzące w uwarunkowaniach instytucjonalnych na rynku producentów piwa w Polsce oraz ich wpływ na pozycję konkurencyjną działających w tej branży przedsiębiorstw.pl
dc.language.isopl
dc.publisherOficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.rightsUznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectpozycja konkurencyjnapl
dc.subjectinstytucje formalne i nieformalnepl
dc.subjectzmiany instytucjonalnepl
dc.titleWpływ zmian instytucjonalnych na pozycję konkurencyjną producentów piwa w Polscepl
dc.typebooksectionpl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.physical181-207pl
dc.title.containerPrzeciwdziałanie turbulencjom w gospodarcepl
dc.identifier.urlpublisherhttp://wydawnictwo.sgh.waw.plpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe