Show simple item record

dc.contributor.authorBentkowska, Katarzyna
dc.contributor.editorPoniatowska-Jaksch, Małgorzata
dc.contributor.editorSobiecki, Roman
dc.date.accessioned2019-02-04T10:32:04Z
dc.date.available2019-02-04T10:32:04Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationBentkowska K., Umiejętności kadry zarządzającej jako czynnik warunkujący rozwój międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw branży spożywczej. W: Przedsiębiorstwo przemysłowe w Polsce / red. Poniatowska Jaksch M., Sobiecki R., Warszawa, 2015.pl
dc.identifier.isbn978-83-7378-971-5pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/675
dc.description.abstractUmiejętności kadry zarządzającej odgrywają istotną rolę w działaniu przedsiębiorstwa. Nie tylko wpływają one na sformułowanie strategii działania, ale też jej realizację, dostrzeganie szans na rynku, stosunek do pojawiających się wyzwań czy podejście do ryzyka. Przemysł spożywczy postrzegany jest jako branża tradycyjna. Jednak także ona doświadcza nieustannych zmian. Umiejętności przywódcze ważne są nie tylko przy wdrażaniu innowacji, ale też w branżach tradycyjnych, które muszą funkcjonować w zmieniających się warunkach gospodarczych i narastającej konkurencji. Także przedsiębiorstwa z tradycyjnych branż muszą umieć dostrzegać swoje szanse i nieustannie być gotowe do zmiany swoich modeli biznesu. Niewielki odsetek polskich firm podejmuje próby wejścia na rynki zagraniczne. Tymczasem utrzymanie stabilnej roli w gospodarce wymaga od przedsiębiorców umiejętności konkurowania nie tylko na rynku krajowym, ale też na rynku międzynarodowym. Ma to szczególne znaczenie w obliczu dużej niepewności w gospodarce globalnej. Zmieniający się klimat gospodarczy i zagrożenie długookresowej stagnacji rozwiniętych gospodarek znajdują odbicie w zmianach nastrojów konsumentów i wahaniach popytu krajowego oraz zagranicznego. Przedsiębiorstwa muszą funkcjonować w takich uwarunkowaniach zewnętrznych. Powodują one powstawanie wielu problemów, jednak niosą też pewne możliwości. Dla Polski kryzys może być szansą pozwalającą odrobić dystans do lepiej rozwiniętych gospodarek. Nadrobienie dystansu jest możliwe, jeśli jest się w czymś „lepszym”. Polskie przedsiębiorstwa mogą być lepsze np. w efektywniejszym dostosowywaniu do wyzwań współczesnego rynku i wyszukiwaniu szans nie tylko na rynku krajowym, ale również na rynkach zagranicznych. Niezbędne do tego są umiejętności menedżerów. Celem opracowania jest próba identyfikacji umiejętności kadry zarządzającej kluczowych w ekspansji zagranicznej. Wykorzystane zostały w niej wnioski z analizy literatury oraz badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw branży spożywczej prowadzących działalność eksportową.pl
dc.language.isopl
dc.publisherOficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.rightsUznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectumiejętności kadry zarządzającejpl
dc.subjectekspansja zagranicznapl
dc.subjectprzywództwopl
dc.titleUmiejętności kadry zarządzającej jako czynnik warunkujący rozwój międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw branży spożywczejpl
dc.typebooksectionpl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.physical145-167pl
dc.title.containerPrzedsiębiorstwo przemysłowe w Polscepl
dc.identifier.urlpublisherhttp://wydawnictwo.sgh.waw.plpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe